El CDIAP, un servei públic i gratuït d’atenció als infants gestionat per l’Ajuntament de Martorell

5287

Martorell disposa d’un dels 86 Centres de Desenvolupament Infantil d’Atenció Precoç (CDIAP) que la Generalitat de Catalunya desplega arreu del territori amb la intenció d’atendre els infants de 0 a 6 anys que pateixen o poden patir algun tipus de trastorn de desenvolupament. El centre martorellenc és un dels dos únics de gestió municipal no externalitzada, garantida fins el desembre de 2017 i ampliable fins el 2029. L’equipament, situat al carrer de Josep Tarradellas número 3, dóna cobertura a Martorell i tot el sector del Baix Llobregat Nord, i hi arriben infants i les seves famílies a través dels centres sanitaris o d’ensenyament, gràcies a un treball en xarxa.

El CDIAP de Martorell és un servei interdisciplinar que integren onze professionals: 4 psicòlegs, 2 fisioterapeutes, 2 logopedes, 1 treballadora social, 1 metgessa neuropediatra i 1 administrativa. Atén de manera totalment gratuïta a infants de 0 a 6 anys que pateixen algun tipus de trastorn de desenvolupament, sigui de caràcter greu o més lleu, permanent o transitori, o que es detecta de manera precoç. Núria Canal, coordinadora de l’Àrea de Serveis a les Persones i regidora d’Ensenyament de l’Ajuntament de Martorell, explica que “des que es diagnostica l’anomalia a l’infant i se’l deriva al CDIAP, l’equip de professionals treballa per fer-ne seguiment fins els 6 anys, posant atenció especial als de 0 a 3, ja que pels professionals del centre és molt important la prevenció i la detecció precoç”.

Un servei de gestió municipal
El CDIAP depèn del departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, que n’ha distribuït una xarxa de 86 centres arreu del país. El de Martorell “atén tant la població autòctona com també tot el sector del Baix Llobregat Nord, refermant el paper aglutinador de Martorell com a centre de serveis”, exposa Canal, alhora que recalca que “és un dels dos únics casos dins del conjunt de tot Catalunya en el que el servei el gestiona directament l’ajuntament i no és externalitzat, un valor afegit”.

Des del passat 17 d’octubre, el compromís de les administracions local i autonòmica de garantir aquest servei s’ha ampliat fins el 31 de desembre de 2017 amb possibilitat de fer-lo extensible fins l’any 2029 si les dues parts hi estan d’acord. En la sessió del darrer ple municipal es va aprovar per unanimitat el compromís per prorrogar el conveni existent, i per la regidora Canal “aquest fet és molt important, per seguir oferint des de l’ajuntament un servei assistencial d’aquestes característiques a la ciutadania”.

Treball en xarxa amb diversos agents
L’oficina del CDIAP es troba situada als baixos del carrer de Josep Tarradellas número 3, just al costat del Complex Educatiu de Torrent de Llops. Allà s’atén i s’assessora als infants afectats i a les seves famílies, que arriben “derivades d’altres agents o actors, gràcies a un treball en xarxa, com ara els metges de família, els pediatres d’atenció primària o de l’hospital”, explica Canal.

Els centres d’atenció primària, l’hospital, les llars d’infants, els Serveis Socials Bàsics o la Xarxa d’Infància, per exemple, deriven els casos detectats cap a aquest servei, tot i que també s’atén a famílies que s’apropin directament a l’oficina. Els horaris d’atenció del centre són els dilluns, dimecres i divendres de 7.30 a 15.00h i els dimarts i dijous de 7.30 a 18.00h, i el telèfon de contacte és el 93 775 11 41.