El Centre de Promoció Econòmica ajuda a crear 37 noves empreses durant l’any 2015

506

El servei de consolidació i creació d’empreses i suport a l’emprenedoria del Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner de l’Ajuntament de Martorell dóna suport als empresaris del municipi i fomenta l’emprenedoria ajudant a crear 37 noves empreses de diferents sectors i assessorant un centenar de projectes durant l’any 2015.

Per tal de promocionar l’emprenedoria i acompanyar els ciutadans que tenen una idea i volen emprendre un negoci, el Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner disposa del servei de creació d’empreses i suport a l’emprenedoria, un servei que acompanya els emprenedors en el desenvolupament de la seva idea de negoci.

Programa ‘Catalunya Emprèn’

A través del programa Catalunya Emprèn i amb la gestió de l’Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local (AODL) d’aquest Ajuntament Sandra Alarcón León, com a tècnica de consolidació i creació d’empreses i suport a l’emprenedoria, aquest servei del Centre de Promoció Econòmica realitza un conjunt d’actuacions dirigides al teixit empresarial i a les persones emprenedores: accions de sensibilització, assessorament, formació i consolidació empresarial.

L’assessorament que reben els emprenedors és de caràcter jurídic, comercial, financer i organitzatiu, i se’ls facilita ajuda en els tràmits d’ajuts i capitalització de l’atur facilitant un certificat de viabilitat del projecte per accedir en millors condicions al finançament del projecte.

L’itinerari a seguir des d’aquest servei s’inicia amb les sessions d’acollida per a persones emprenedores, en 2015 s’han realitzat 20 sessions d’acollida d’emprenedors amb l’assistència d’un centenar de persones. En aquestes jornades es dóna informació general sobre els tràmits, costos i ajudes, posada en marxa d’una empresa, subvencions, fonts de finançament, obligacions fiscals i Reempresa.

A partir d’aquí es fan entrevistes personals per analitzar cada projecte i finalment s’ajuda al nou empresari a fer el pla d’empresa, per comprovar la viabilitat del negoci. En el darrer any el servei ha realitzat assessoraments individuals d’orientació i assessorament per al desenvolupament d’un centenar de projectes empresarials i 141 seguiments tècnics individuals de consolidació i assessorament a 44 empreses ja constituïdes.

Balanç en positiu

Els emprenedors que han estat assessorats a través del servei tenen edats compreses entre els 33 i els 45 anys i cal destacar que un 20% tenen formació universitària, un 52% estudis secundaris, i el 28% restant estudis primaris.

A banda d’això, el Molí Empresa ha organitzat durant el 2015, 18 accions formatives per a emprenedors i empreses amb la participació total de 230 persones.

Les accions d’orientació i formació del centre segueixen un procediment d’atenció a l’emprenedor certificat per la norma de qualitat ISO/9001/2008, amb recepció i seguiment del projecte de forma personalitzada.

Aquest servei municipal fomenta l’emprenedoria entre el jovent amb diferents jornades de sensibilització de l’emprenedoria als instituts i escoles de Martorell, durant el 2015 des del servei s’han realitzat 20 sessions de sensibilització amb la participació de 508 alumnes.

En aquesta línia també es fa una actuació conjunta amb el Departament d’Ensenyament de l’Ajuntament de Martorell i la Diputació de Barcelona en la qual participen tres escoles de primària del municipi que desenvolupen el programa Cultura Emprenedora a l’Escola, enguany participen les escoles: Mercè Rodoreda, Lola Anglada i José Echegaray amb un total de 175 alumnes.