El Complex Educatiu acull una xerrada sobre com reclamar i recuperar les clàusules sòl

1050
Xerrada clàusules sòl

La Diputació de Barcelona, la Unió de Consumidors de Catalunya i l’Ajuntament de Martorell han organitzat, aquesta tarda al Complex Educatiu, una xerrada sobre les reclamacions hipotecàries. Ha servit per detallar les vies de reclamació, arran de les recent sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que obliguen els bancs a retornar íntegrament els diner cobrats per les clàusules sòl. Hi ha assistit l’alcalde Xavier Fonollosa i el regidor de Promoció Econòmica, Comerç, Turisme, Règim Interior i Noves Tecnologies, Lluís Amat.

Les clàusules sòl són establertes en els contractes de préstec hipotecari a interès variable i preveuen que, encara que el tipus d’interès baixi per sota d’un determinat llindar, la persona consumidora seguirà abonant el corresponent a aquest límit sense beneficiar-se de la baixa del tipus d’interès de referència, habitualment l’euríbor.

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea, en sentència de 21 de desembre de 2016, “va establir la retroactivitat plena de les clàusules sòl, és a dir, que la banca ha de procedir a la devolució de les quantitats indegudament cobrades des de la signatura del contracte hipotecari”, segons ha dit el tècnic jurídic de la Unió de Consumidors de Catalunya, Raimon Margalef.

Mecanismes de reclamació
La devolució d’aquests imports no és automàtica, “el client ha de formalitzar una reclamació a la seva entitat bancària, qui examinarà cas per cas”. El Govern de l’Estat ha arbitrat (Reial Decret Llei 1/2017) un sistema extrajudicial, voluntari i sense cost addicional per al consumidor, per tal de facilitar a les entitats financeres el procediment de retornar els imports cobrats.

A través d’aquest sistema extrajudicial, “els afectats poden reclamar la devolució de les quantitats indegudament cobrades de comú acord amb l’entitat bancària”. “El venciment o la cancel·lació de la hipoteca no impedeixen la reclamació dels imports”, ha recordat Margalef. En cas que els sistema extrajudicial no ens satisfaci, sempre ens queda la via judicial.

La fiscalitat és un punt important a tenir en compte. El tècnic jurídic ha remarcat que “si el banc finalment ens retorna els diners no tributa dins la part general de l’IRPF, però si algú es va desgravar per adquisició d’habitatge habitual, sí que haurà d’efectuar una declaració complementària de l’import retornat a Hisenda”. Margalef ha explicat que els bancs poden oferir alternatives a l’abonament en metàl·lic, com ara l’amortització de part del préstec o productes bancaris.

L’OMIC reforça l’ajut als afectats
La xerrada ha format part del paquet de mesures que l’Ajuntament de Martorell ha engegat per tal d’ajudar les famílies interessades en reclamar la devolució de les clàusules sòl i altres despeses hipotecàries. L’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) ha reforçat personal per tal d’atendre gratuïtament totes les consultes.

“Des de 2012 l’OMIC està oferint aquest servei d’assessorament”, ha recordat el regidor Lluís Amat, “ara hem hagut de reforçar el servei amb dues persones en horari de matí i tarda, que han atès prop de 400 persones les darreres tres setmanes. Donem un primer assessorament, expliquem com poden reclamar i la documentació que han de presentar als bancs”.

L’OMIC seguirà atenent tothom que ho necessiti a l’oficina de la plaça de la Vila, 46, baixos (de 10.30 a 14.00h i de 15.00 a 19.00h, de dilluns a divendres).