El Mercat d’Intercanvi i Segona Mà de dissabte fa el ple amb 100 parades

434
Mercat d'Intercanvi i de Segona Mà a Martorell
Mercat d'Intercanvi i de Segona Mà a Martorell

Aquest dissabte 1 de juny arriba a la rambla de Les Bòbiles el 14è Mercat d’Intercanvi i de Segona Mà, organitzat per la Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament. Un centenar de parades s’estendran a banda i banda del passeig, des de les 10.00 i fins les 14.00h. La cita fomenta l’intercanvi i la venda d’objectes usats encara útils, amb la finalitat d’allargar-los la vida, facilitar la seva reutilització i evitar que esdevinguin un residu.

El Mercat continua creixent, com demostra el fet que s’han esgotat les 100 places gratuïtes que la Regidoria havia posat a disposició de persones, famílies i entitats de Martorell i entorn que s’hi haguessin inscrit. D’aquestes, 69 són de paradistes locals. La bona acceptació del Mercat per part de la ciutadania fa que se’n celebrin dues edicions anuals: l’habitual de tardor -al novembre dins la Setmana Europea de la Prevenció de Residus- i la de primavera, que es fa coincidir amb el Dia Mundial del Medi Ambient.

L’organització facilita a cada inscrit un espai amb taula i cadira per a col·locar els objectes d’intercanvi i/o venda de segona mà. Recorda que no es permetrà la instal·lació espontània de taules per part de persones que no s’hagin inscrit, i s’anima a tothom a dur al Mercat els objectes de segona mà que es vulguin intercanviar amb els continguts de les parades.

A la cita hi haurà una parada informativa de la Regidoria, que tindrà cura que es mantinguin les normes. No es permet la venda professional, les parades d’artesans o els estocs de botigues, remarca la tècnica de Medi Ambient de l’Ajuntament, Glòria Carrera.

Tampoc no es podran exposar productes perillosos o nocius -per a la salut, per al benestar de la població, per al medi ambient o per a la qualitat i neteja dels espais públics-; animals; aliments; productes o restes d’estoc; objectes que puguin considerar-se bèl·lics, sexistes o de contingut eròtic o sexual; productes manufacturats artesanalment amb l’objectiu de ser venuts; objectes propis de col·leccionistes o brocanters (antiguitats) o material explosiu, inflamable o pirotècnic. El conjunt de normes i obligacions es poden consultar a martorell.cat/mercatintercanvi.

Glòria Carrera, tècnica de Medi Ambient Ajuntament de Martorell

Com a novetat, el Mercat d’aquest dissabte comptarà amb la instal·lació d’una cuina solar, amb el suport de la Diptuació de Barcelona, en la que un educador ambiental escalfarà xocolata per repartir amb fruita als visitants.

L’esdeveniment és una bona manera de sumar-se a l’economia circular, donant un bon ús a objectes que tenim a casa i que no utilitzem, però que encara estan en bon estat i que poden tenir molta vida. Amb la seva reutilització -promovent el seu intercanvi per altres objectes o bé venent-lo de segona mà- s’evita que esdevinguin un residu i el malbaratament de recursos, i protegir el medi ambient.