El ple aprova el cartipàs i redueix les retribucions dels electes del consistori un 6,8%

499

La sessió extraordinària ha aprovat dilluns el cartipàs municipal i les retribucions per dedicació parcial i indemnitzacions per assistència a òrgans col·legiats dels càrrecs electes. El cost de la partida total del govern municipal té un descens d’un 11,3% respecte a la legislatura anterior, mentre que el cost de la partida total de la corporació municipal és un 6,8% inferior a la legislatura anterior.

El cartipàs i tres grans àrees
La nova Corporació municipal, aprovada en la sessió plenària, es divideix en tres gran àrees: Econòmica, d’Organització i Règim Interior, a càrrec de Josep Casasayas, Territori i Sostenibilitat, a càrrec d’Adolf Bargués i Serveis a les Persones, per Núria Canal.

El regidor d’Hisenda i Seguretat Ciutadana és Josep Casasayas, el regidor de Promoció Econòmica, Noves Tecnologies, Comerç, Turisme i Règim Interior, Lluís Amat, el regidor de Planificació Urbanística, Medi Ambient i Habitatge, Adolf Bargués, el regidor de Serveis Urbans, Via Pública, Mobilitat i Afers Interdepartamentals, Lluís Esteve, la regidora de coordinació de l’Àrea de Serveis a les Persones, Núria Canal, la regidora de Benestar Social i Joventut, Cristina Dalmau, el regidor de Cultura, Museus i Patrimoni, Sergi Corral, la regidora d’Esports, Belén Leiva, la regidora d’Ensenyament, Gent gran i Salut, Mercè Morera, i la regidora de Comunicació, Cooperació i Participació, Míriam Riera.

Retribucions i indemnitzacions
L’alcalde i el primer tinent d’alcalde tindran una retribució de 21.700 euros bruts anuals cadascú. Els regidors de govern, amb delegació, tindran una retribució de 14.500 euros bruts anuals.

En aquesta legislatura es redueix el nombre de càrrecs de confiança del govern municipal, que passa de dos a un. Es crea una plaça de personal eventual, amb caràcter de confiança, pel cap de protocol i relacions institucionals de l’alcaldia amb dedicació exclusiva amb una retribució de 36.887,90 euros bruts anuals.

El cost total de la partida del govern municipal (que inclou càrrecs electes i càrrecs de confiança) és de 210.800 euros bruts anuals, que suposa un descens d’un 11,3% respecte a la legislatura anterior (237.733 euros bruts anuals).

L’oposició

Els regidors de l’oposició rebran 492 euros per assistència al ple municipal, 120 euros per junta de govern local, 172 euros el president de la comissió informativa permanent i no permanent i 77 euros els vocals, 200 euros per junta de portaveus, 160 euros el president del consell rector del PMSAP i 85 euros els vocals, 160 euros el president de la comissió de govern del PMSAP i 85 euros els vocals i 120 euros el president del consell escolar municipal i 43 euros la resta de membres.

Així, els regidors de l’oposició, sense responsabilitats de gestió municipal, rebran una compensació econòmica per assistència a sessions que anirà des de 7.000 a 12.000 euros bruts anuals.

Dotació per als grups municipals
La nova Corporació municipal ha aprovat una dotació global als grups municipals de 39.600 euros anuals. El grup municipal de CiU tindrà una dotació anual de 14.661,43 euros, PSC 7.495,71 euros, Movem Martorell 7.495,71 euros, ERC 5.704,29 euros, PP 2.121,43 euros i Som Martorell 1.791,43 euros.

El cost de la partida total de la corporació municipal és de 292.716 euros bruts anuals, que suposa un descens d’un 6,8% respecte a la legislatura anterior (314.119 euros bruts anuals).

Els grups de l’oposició han mostrat el seu desacord amb les retribucions aprovades i han demanat revisar-les i congelar-les.

Els plens, el tercer dilluns
La nova Corporació municipal ha determinat que les sessions ordinàries del ple de l’Ajuntament es continuaran fent el tercer dilluns de mes no festiu, a les 20.00h, a la sala de sessions de l’Ajuntament.

Pla d’Actuació Municipal (PAM)
El PAM és un document estratègic, un instrument de planificació que defineix quins són els objectius, les línies a seguir, les intencions i les accions més rellevants que configuraran l’acció del Govern municipal per al mandat 2015-2019. Els integrants de la comissió seran els regidors Núria Canal, Lluís Esteve, Miriam Riera i Sergi Corral.