El pressupost general de l’Ajuntament centrarà el debat del Ple Municipal aquest dilluns

1400
Sala de Plens Ajuntament de Martorell
Sala de plens Ajuntament de Martorell

Dilluns se celebra el Ple Municipal ordinari corresponent al mes de desembre. En l’ordre del dia destaca l’aprovació del pressupost general de l’Ajuntament de Martorell i la plantilla del personal per a l’exercici 2020. La sessió la podran seguir en directe per Ràdio Martorell 91.2 FM i en streaming, a partir de les 20.00h.

Ordre del dia

A) Part resolutiva

1. Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió ordinària (18-11-19).

2. Proposta d’aprovació inicial del pressupost general de l’Ajuntament de Martorell, i de la plantilla i del quadre de llocs de treball del personal al servei de l’Ajuntament de Martorell, de la plantilla del Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell i de Martorell Gestió del Sòl empresa municipal, S.L., per a l’exercici 2020 (exp. 3928/2019).

3. Proposta de resolució de les al·legacions formulades envers la modificació del Pla Parcial del Sector P-7 Industrial Solvay de Martorell i aprovació provisional de l’esmentada modificació (exp. 1953/2019).

4. Proposta per donar conformitat a la xifra de població del municipi de Martorell referida a 1 de gener de 2019 (inclòs en l’ordre del dia en base a l’article 82.3 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals) (exp. 1324/2019).

5. Moció del grup municipal de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de Martorell per a l’estudi de la modificació de l’Ordenança de mobilitat per a regular l’ús d’aparells elèctrics de mobilitat personal: patinets, bicicletes i monocicles.

B) Activitat de control

6. Dació de compte de les resolucions de l’Alcaldia del mes de novembre de 2019.

7. Interpel·lacions.

8. Preguntes.

9. Precs.