El Reglament Orgànic Municipal s’actualitza amb el vot a favor de tots els regidors

2137

Martorell modificarà i posarà al dia el Reglament Orgànic Municipal (ROM). Una disposició general d’àmbit municipal que regula diferents aspectes organitzatius de la corporació municipal, com ara els temps d’intervenció dels regidors i regidores, la presentació de mocions, la participació ciutadana o la perspectiva de gènere. L’objectiu és adaptar a la vigent legislació de règim local -tant estatal com autonòmica- aquest reglament que, a Martorell, era vigent des de l’any 1988.

El Ple va impulsar, per unanimitat, l’aprovació inicial del nou ROM. Un text consensuat prèviament pels grups polítics, tècnics municipals i l’alcalde, en una comissió d’estudi el passat 6 de febrer. El nou reglament regularà les mocions, el temps de les intervencions dels regidors en els debats de punts; l’assistència als òrgans col·legiats i el vot telemàtic en supòsits excepcionals i la celebració de les sessions dels òrgans col·legiats per mitjans telemàtics en situacions extraordinàries.

“Després de tants anys, havíem d’adequar als temps actuals aquesta norma processal que regula totes les comissions i ens col·legiats de l’Ajuntament, i el més important era fer-ho amb el consens total. Ens hem de felicitar tots, perquè n’ha sorgit un text en el que més o menys ens hi sentim tots còmodes i que recull la premisa que els càrrecs electes ens hem de poder manifestar en llibertat”, destacava en la seva intervenció l’alcalde Xavier Fonollosa.

Xavier Fonollosa, alcalde de Martorell

El regidor d’Organització i Règim Interior, Lluís Amat, va desgranar els principals canvis que suposa el nou ROM i com es plasmaran en cada punt del Ple: “El temps màxim per intervenció en el primer torn s’amplia a 15 minuts i per al segon, a 5 minuts”. Així mateix, “només es contempla l’ampliació de la durada de les presentacions en funció a la importància i transcendència dels assumptes a debatre, però no la seva reducció”.

A més, l’article que “regula de manera més acurada la retirada d’un assumpte de l’ordre del dia, els portaveus només poden sol·licitar-la dels assumptes que hagin estat proposats pel seu grup i pels regidors no adscrits que ells hagin proposat”. D’altra banda, el nou ROM especifica que “la presidència només podrà fer abandonar la sala a un regidor quan hagi estat cridat a l’ordre tres vegades”.

Lluís Amat, regidor Organització i Règim Interior

Pel que fa a les mocions, l’article 61 “amplia a tres les que pot presentar cada grup, i també amplia a tres el nombre de mocions per sessió sobre assumptes que no són de competència municipal. Si se’n presenten més de tres d’aquestes característiques, només s’inclouran en l’ordre del dia les que acordi la junta de portaveus”. Finalment, comenta Amat, “hem incorporat la perspectiva de gènere a la redacció del reglament”.

Lluís Amat, regidor Organització i Règim Interior

Antonio Carvajal (PSC) apuntava que la modificació “sorgeix d’una proposta del nostre grup de la legislatura passada”, que “era importantíssim adaptar-lo a la perspectiva de gènere” i que “queda pendent modificar el reglament de participació ciutadana. Emplaço als que hi siguin en la propera legislatura a que ho tinguin en compte”.

Toni Carvajal, regidor PSC

El portaveu de Movem Xavier Sáez va demanar “introduir al ROM que les entitats de Martorell puguin participar de manera activa com a participació ciutadana promovent o incentivant alguna moció, limitant-la a una per mes. Aviam si podem explorar-ho i arribar a un acord”.

Xavier Sáez, portaveu Movem Martorell

També ERC va dir sí i va qualificar de “bastant complert i una bona actualització” el nou ROM, en paraules del regidor Víctor de León. El republicà va valorar de forma positiva el consens per actualitzar-lo, el fet que no dona un poder excessiu a l’alcalde “com passa en altres municipis de la comarca” i les noves limitacions de mocions sobre temes no vinculats a Martorell.

Víctor de León, portaveu ERC

“Segurament no serà el millor ROM, però s’assembla molt al que a nosaltres ens agradaria, i alhora valorem molt positivament el consens majoritari aconseguit”, concloïa el portaveu de C’s, Juan José Pérez.

Juan José Pérez, portaveu Ciutadans

L’Ajuntament estudiarà subvencionar alumnat perquè aprengui anglès a l’estranger

Un altre dels punts destacats de la sessió -aprovat per unanimitat de Junts per Martorell, PSC, Movem Martorell, ERC i C’s-, va ser la moció per crear un estudi destinat a facilitar ajudes econòmiques als estudiants de 3r i 4t d’ESO de Martorell que sufragui les despeses de la seva estada a Irlanda o a Regne Unit per aprendre l’idioma, especialment la seva parla.

El text posa de relleu que el coneixement de l’anglès és “cada cop més important per als alumnes de l’ESO”, i que els que en sàpiguin “tindran més avantatge en la seva educació i futur”. Destaca que “l’anglès és l’idioma més parlat al món, és una de les llengües més importants al món dels negocis i la llengua principal per a la comunicació global a Internet”.

D’altra banda, es va aprovar la suspensió transitòria -ara fins al 31 de desembre d’enguany- de la taxa per ocupació de la via pública amb taules, cadires i tendals amb finalitat lucrativa. S’amplia, per tant, el marge de temps en que bars, restaurants i cafeteries continuaran exempts de pagar la taxa.

També per unanimitat es va aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) relativa a la implantació de les instal·lacions per a l’aprofitament de l’energia solar en cobertes.

Martorell s’adherirà a la creació del nou ‘Grupo de ciudades españolas del sector automoción y componentes’, una proposta que també va rebre el ple suport del plenari.

Finalment, una moció per a la millora de les condicions de treball i d’accés a la jubilació de les persones treballadores de Martorell també va comptar amb l’adhesió i el suport dels 21 regidors.