El Sagrat Cor organitza la Jornada d’Acollida de nous professionals 2022

796

La primera Jornada d’Acollida del 2022 de l’Hospital Sagrat Cor va tenir lloc el 15 de juny i va congregar una trentena de professionals, tant persones que s’han incorporat durant el primer semestre de l’any, com el nou personal resident d’infermeria, psicologia i medicina, així com persones que han entrat a treballar al centre per fer suplències del període estival. L’objectiu d’aquesta jornada va ser donar la benvinguda a tot el personal que s’incorpora, presentar-los la Institució i proporcionar-los la informació necessària per a una ràpida adaptació al lloc de treball.

Després de l’entrega de documentació i uniformitat a les noves incorporacions, es va realitzar l’acte d’acollida, el qual va estar introduït per la directora de l’Àrea de Persones, Hortensia Pérez, i es va dividir en diversos mòduls.

El primer, que va anar de la mà del responsable de PAER, Roberto Narvaiz, es va centrar en una presentació institucional i una aproximació al marc d’identitat de la Congregació de Germanes Hospitalàries (missió, visió i valors).

Tot seguit, Beatriz Matoses, de l’Àrea de Persones, va explicar els diferents procediments i normatives d’aplicació al personal col·laborador, així com el codi de conducta de la Institució. També es van especificar qüestions pràctiques de funcionament necessàries per una òptima integració del professional al centre.

El tercer mòdul, conduït per la coordinadora del Servei de Bugaderia, Queralt Cistere, es va basar en el procés de recollida/devolució de la uniformitat. El darrer mòdul, centrat en l’organització assistencial (àrees assistencials, unitats d’hospitalització, serveis centrals…), va anar de la mà de la coordinadora d’Infermeria, Meritxell Argemí.

A continuació es va fer una visita i presentació de l’àrea/unitat de treball per part dels coordinadors d’infermeria i responsables de diferents serveis.