El Servei Local de Català oferirà sis cursos presencials durant el segon trimestre

956

El Servei Local de Català (SLC) de Martorell, del Consorci per a la Normalització Lingüística, ha fet pública la seva oferta de cursos per al segon trimestre. Una oferta marcada per un increment de la presencialitat molt notable i per l’oferta del curs de català de Suficiència 1, primer dels mòduls trimestrals que porten a la consecució del nivell C1, que acredita que el parlant té un domini de l’ús de la llengua general, en la varietat estàndard, per comunicar-se satisfactòriament en les situacions comunicatives que requereixen l’ús d’un llenguatge mitjanament formal o formal.

L’oferta concreta de cursos és d’un curs Inicial (dilluns i dimecres de 16.00 a 18.00h), un Bàsic 1 de matí (dilluns i dimecres d’11.30 a 13.30h), un Bàsic 1 de tarda (dimarts i dijous de 16.00 a 18.00h), un Bàsic 2 de matí (dimarts i dijous de 9.15 a 11.15h), un Bàsic 2 de vespre (dilluns i dimecres de 18.45 a 20.45h) i un Suficiència 1 de matí (dimarts i dijous d’11.30 a 13.30h).

El responsable del SLC de Martorell, Andreu González, apunta que tots els cursos es faran a l’aula de català del Complex Educatiu (c. de Josep Tarradellas, 11), i compten amb 25 places. Els cursos que s’ofereixen en aquesta inscripció, amb una durada de 45 hores, començaran el 10 o 11 de gener i acabaran el 16 o 17 de març.

Andreu González, responsable SLC Martorell

La inscripció preferent dels cursos de català (alumnes/exalumnes matriculats durant els darrers 12 mesos i que no hagin abandonat el curs) serà el 17 de desembre. En canvi, la inscripció general dels cursos de català serà el 20 i 21 de desembre i es farà en línia a través de la pàgina https://www.cpnl.cat/inscripcio/. Aquelles persones que necessitin fer la inscripció presencial, podran apropar-se al SLC en persona, on els tècnics de normalització lingüística els guiaran en el procés d’inscripció.

Andreu González, responsable SLC Martorell

Les persones que encara no parlen català no han de fer una prova de col·locació. El seu nivell és Inicial o Bàsic 1 i l’aplicació ja els condueix cap a la inscripció en aquests cursos.
En el cas d’altres nivells, cal aportar un certificat de nivell o bé demanar una prova de col·locació, que es pot fer en línia. Aquestes proves s’han de demanar del 2 de novembre al 10 de desembre. Amb una validesa de dos anys, la prova de col·locació és gratuïta.

El resultat la prova de col·locació no té valor de certificació de coneixements i tampoc garanteix tenir plaça als cursos de català. Serveix per respondre a un coneixement similar de partida de tots els alumnes i poder garantir el nivell dels continguts del curs corresponent, diu González.

Andreu González, responsable SLC Martorell

Per inscriure’s a un curs de català, cal un document d’identitat vigent (DNI, NIE o passaport), una acreditació del nivell de català (certificat), si escau, els documents vigents que acreditin el dret a reducció de la matrícula, d’acord amb els preus i reduccions vigents, en cas que el curs sigui de pagament i, en el cas dels menors d’edat (16 o 17 anys), l’autorització del pare, mare o tutor legal.