El SLC oferirà cinc cursos presencials durant el tercer trimestre

806
Servei Local de Català

El Servei Local de Català (SLC) de Martorell del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) ha fet pública la seva oferta de cursos per al tercer trimestre. Aquesta està marcada pels extrems: mentre que els cursos Bàsics són tots presencials, els cursos escrits es podran cursar 100% en línia.

Dels cursos en línia, cal destacar el C2 (antic D), que ha generat gran demanda arran de la notícia del Departament d’Ensenyament que serà obligatori per als nous mestres i professors a partir del 2024, així com gradualment per als que ja hi treballen.

L’oferta concreta de cursos és un Bàsic 1 de tarda (dilluns i dimecres de 16.00 a 18.00h), un Bàsic 2 de matí (dilluns i dimecres d’11.30 a 13.30h), un Bàsic 2 de tarda (dimarts i dijous de 16.00 a 18.00h), un Bàsic 3 de matí (dimarts i dijous de 9.15 a 11.15h), un Bàsic 3 de vespre (dilluns i dimecres de 18.45 a 20.45h). El responsable del Servei local de Català de Martorell, Andreu González, explica que van recuperant la presencialitat dels cursos, però la represa total serà al setembre del proper curs.

Andreu González, responsable SLC

Tots els cursos Bàsics són gratuïts, si bé l’alumne haurà d’adquirir el quadern d’exercicis del nivell, que té un preu al voltant dels 10 euros.

Els cursos presencials s’impartiran a l’aula de català del SLC, al Complex Educatiu (c. de Josep Tarradellas, 11), i compten amb 25 places. Els cursos que s’ofereixen en aquesta inscripció, amb una durada de 45 hores, començaran el 4 o 5 d’abril i acabaran el 21 o 22 de juny. Pel que fa al nivell C2 en línia, el CPNL n’ofereix 30 en aquest nou període de matrícula. Aquest curs serà més llarg i durarà d’abril a juliol.

Les persones que encara no parlen català no han de fer una prova de col·locació. El seu nivell és Inicial o Bàsic 1 i l’aplicació ja els condueix cap a la inscripció en aquests cursos. Els seus dies de matrícula són el 28 i el 29 de març.

En el cas d’altres nivells, cal aportar un certificat de nivell o bé demanar una prova de col·locació en línia. Aquesta prova es pot demanar fins al 15 de març, és gratuïta i té una validesa de dos anys. Com a destacable, González adverteix que totes les persones interessades en el nivell superior (C2) que no tinguin el certificat de coneixements de suficiència (C1) del CPNL o de la Secretaria de Política Lingüística (SPL), hauran de fer obligatòriament una prova de col·locació.

Andreu González, responsable SLC

El resultat la prova de col·locació no té valor de certificació de coneixements i tampoc garanteix tenir plaça als cursos de català. Serveix per respondre a un coneixement similar de partida de tots els alumnes i poder garantir el nivell dels continguts del curs corresponent.

Andreu González, responsable SLC

La inscripció preferent dels cursos de català (alumnes/exalumnes matriculats durant els darrers 12 mesos i que no hagin abandonat el curs) serà el 24 i 25 de març. En canvi, la inscripció general dels cursos de català serà el 28 i 29 de març. En tots dos casos la inscripció es pot fer a través de la pàgina https://www.cpnl.cat/inscripcio/. Aquelles persones que necessitin fer la inscripció presencial, podran apropar-se al SLC en persona, on els tècnics de normalització lingüística els guiaran en el procés d’inscripció.

Per inscriure’s a un curs de català, cal un document d’identitat vigent (DNI, NIE o passaport), una acreditació del nivell de català (certificat), si escau, els documents vigents que acreditin el dret a reducció de la matrícula, d’acord amb els preus i reduccions vigents, en cas que el curs sigui de pagament i, en el cas dels menors d’edat (16 o 17 anys), l’autorització del pare, mare o tutor legal.