Els Esplais de Gent Gran reconeguts pel Banc de Bones Pràctiques dels Governs Locals

159
Taller de Facebook i xarxes socials al mòbil
Taller de Facebook i xarxes socials al mòbil

L’experiència ‘Esplais de Gent Gran telemàtics, Videotrucades grupals i activitats per a la Gent Gran’ ha estat seleccionada com a Pràctica Significativa en l’àmbit de la gent gran per incloure al Banc de Bones Pràctiques dels Governs Locals de Catalunya, edició especial COVID-19.

La crisi de la primera onada de la COVID-19 i de l’aturada de totes les activitats presencial excepte aquelles considerades de primera necessitat va fer que la funció de punt de trobada i dinamització social dels casals de gent gran es veiés completament parada. Al llarg dels mesos posteriors, i amb la mirada centrada en reconstruir la vida social pre-pandèmia en la mesura en que fos possible, a l’inici de 2021 des de l’àrea de Gent Gran de l’Ajuntament de Martorell es va reprendre de manera telemàtica les activitats grupals que es duien a terme.

La idea general del projecte va ser crear un canal de comunicació mitjançant l’aplicatiu Jitsi que servís de punt de trobada entre els usuaris dels casals de gent gran de Martorell i que, amb l’ajuda i dinamització del personal d’aquests centres, va servir per a la organització i execució de tallers i activitats de tot tipus, reproduint de manera telemàtica les activitats pre-pandèmia.

En una carta adreçada a l’alcalde Xavier Fonollosa, el Banc de Bones Pràctiques dels Governs Locals de Catalunya (BBP) de la Federació de Municipis de Catalunya i la Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals, explica que ha valorat l’experiència perquè representa “no només una aportació innovadora i de qualitat al món local, sinó també una resposta àgil i eficient als reptes de la pandèmia”. La particularitat de les pràctiques reconegudes al Banc de Bones Pràctiques dels Governs Locals de Catalunya es que serveixen de referència per a d’altres ajuntaments o entitats locals.

“Estem molt contents que el nostre Ajuntament rebi, un any més, aquest guardó. La gent gran ha estat una de les més afectades per la pandèmia. Durant el confinament i l’estat d’alarma, se’ns va generar un repte, ja que els Esplais de Gent Gran estaven tancats. Vam intentar adaptar les activitats de manera telemàtica i, poc a poc, ampliar-les i sumar-hi participants”, ha dit la regidora de Benestar Social i Gent Gran, Cristina Dalmau.

Cristina Dalmau, regidora de Benestar Social i Gent Gran

Dalmau ha destacat que “tenim un col·lectiu de gent gran molt actiu, també en el món de les tecnologies”. “Aquest era un repte que vam afrontar amb ganes, sobretot les persones encarregades dels tallers que els van conduir amb molta cura i incloent-hi tothom”. “Dins de la dificultat, ens permetia connectar la gent gran i que no se sentissin sols”.

Cristina Dalmau, regidora de Benestar Social i Gent Gran

El Banc de Bones Pràctiques (BBP) va guardonar l’any passat el programa ‘Ens posem guap@s. Sessions d’estètica i maquillatge per la gent gran’ dels alumnes de Comerç del Programa de Formació i Inserció-Pla de Transició al Treball (PFI-PTT). El 2019 es va reconèixer ‘Una carta, una amiga i un amic’, que promou les relacions entre infants i gent gran de Martorell. Un intercanvi generacional estable en el temps, entre infants que cursen 3r de Primària a les escoles Vicente Aleixandre, Mercè Rodoreda i Lola Anglada i la gent gran de les residències Sant Joan de Déu i Anoia.

També han estat recollides com a bones practiques ‘Juga Verd Play’ (2014), un nou model d’esport escolar implementat en tots els municipis del Baix Llobregat que planteja com a objectius prioritaris la transmissió dels valors i el joc net en els terrenys de joc. ‘Recollida residus mercat’ (2010), iniciativa que posa les eines i el material necessaris per a que cada comerciant separi els seus residus que, després, seran recollits i portats al lloc adient per una brigada municipal. I ‘Distribució alumnat amb necessitats educatives especials de P3 i 1r d’ESO’ (2010).