Els municipis veuen inaplicable el pla de fer servir piscines privades com a refugi climàtic

920

La Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i l’Associació de Municipis de l’Arc Metropolità, ens dels quals en forma part l’Ajuntament de Martorell, han mostrat la seva disconformitat amb la decisió del Govern de la Generalitat de modificar el pla especial de sequera. El canvi, anunciat ahir, estableix que els ajuntaments hauran de decidir quines piscines, públiques o privades, considera refugis climàtics i, per tant, es podran reomplir.

La Generalitat possibilitarà l’obertura de piscines públiques i privades (excepte habitatges unifamiliars) sempre que siguin declarades com a refugi climàtic, una decisió que deixa en mans dels ajuntaments. Les piscines de titularitat privada, que els ajuntaments i propietaris acordin com a refugi climàtic, podran omplir-se sempre que s’obrin a la ciutadania en les mateixes condicions que funcionen les piscines públiques. Els municipis que habilitin aquests refugis hauran d’incorporar-los al seu pla de sequera i comunicar-ho a l’Agència Catalana de l’Aigua.

La FMC i l’Associació de Municipis de l’Arc Metropolità consideren ingestionable que les comunitats de propietaris i les piscines privades es converteixin en refugis climàtics a canvi que la ciutadania hi pugui entrar. Creuen que és passar la pressió d’aquesta decisió als ajuntaments i als propietaris d’aquestes, en un marc de poca claredat i poca seguretat jurídica. Consideren que és una decisió que li correspon a la Generalitat.

En la versió final aprovada, la Generalitat inclou una referència explícita sobre la necessitat que les piscines privades de les quals es faci un ús públic sigui en idèntiques condicions de seguretat, responsabilitat civil i preus que les piscines públiques. Els ens municipalistes no comparteixen aquest canvi i afegeixen que en poques ocasions una piscina privada pot equiparar-se a la regulació d’una de pública i a les seves condicions, tal com el Decret defineix.

En definitiva, els municipis mostren satisfacció perquè finalment es permetrà obrir les piscines municipals públiques tal com havien reclamat, garantint l’accés a aquests refugis climàtics a la ciutadania. No obstant això, troben desafortunat, per la forma i pel fons, la inclusió de les piscines privades si aquestes s’obren al públic prèvia autorització dels ajuntaments, ja que els trasllada una responsabilitat que, diuen, no els correspon.