Professionals de Pediatria de la FHSJDM es formen en Suport Vital Avançat

373

Un equip de professionals del servei de Pediatria de la Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell (FHSJDM) han participat en un curs impartit sobre Suport Vital Avançat Pediàtric, bàsic per a la pràctica assistencial. El curs ha tingut lloc el 21 i 22 de febrer a l’Hospital Sant Joan de Déu (HSJD) d’Esplugues de Llobrega. Un grup de 12 professionals del servei de Pediatria de la FHSJDM, sis facultatius i sis infermeres, han rebut aquesta formació.

D’altra banda, des del passat mes de juny, la Dra. Pía Casanello, cardiòloga pediàtrica de l’HSJD, dona suport assistencial i formació al servei de Pediatria de la FHSJDM. “Aquest aprenentatge suposa un gran benefici pels nostres usuaris, ja que no hauran de desplaçar-se a un altra hospital per realitzar una ecocardiografia. Les noves tecnologies han facilitat la interconnexió entre el dos hospitals, podent compartir imatges en directe per facilitar la presa de decisions”, destaca la cap de servei de Pediatria de la FHSJDM, Dra. Ana Moreira.

L’aliança entre ambdues entitats és el resultat del conveni signat l’any 2019 on s’estableix que l’HSJD dona suport al servei de Pediatria de la FHSJDM en l’àmbit de l’atenció assistencial, formació continuada, docència i investigació.