Els símptomes conductuals de la demència poden presentar-se fins a 10 anys abans del diagnòstic

513

Experts reunits aquest divendres al 17è Curs d’Actualització en Psicogeriatria, organitzat per l’Hospital Sagrat Cor de Germanes Hospitalàries, juntament amb la Universitat Autònoma de Barcelona, han reclamat la necessitat de més dispositius i formació específica per tractar els símptomes psicològics i conductuals de la demència, molt prevalents i que, en alguns casos, es poden presentar fins a deu anys abans de diagnosticar la malaltia.

Aquesta edició, que ha estat la que ha tingut més èxit des que va començar el seu camí, ara fa 17 anys, s’ha centrat en la neuropsiquiatria de les malalties neurodegeneratives i ha congregat online més de 1.600 professionals de tot el món.

Els símptomes conductuals, presents al 90% de les persones amb demència

En el marc de l’esdeveniment, s’ha remarcat que un diagnòstic primerenc de les demències pot ajudar a prevenir complicacions importants i mantenir la qualitat de vida de les persones que les pateixen. En aquest sentit, s’ha explicat que els símptomes psicològics i conductuals en les demències són presents en el 90% dels casos.

Tot i l’alta prevalença i l’alt grau de patiment que suposen, tant per a la persona atesa com per a la família i les persones cuidadores, actualment no hi ha prou dispositius específics per tractar-les en situacions crítiques. En concret, a Espanya només hi ha dues unitats d’aguts de psiquiatria geriàtrica, una de les quals és a l’Hospital Sagrat Cor de Germanes Hospitalàries a Martorell. “Aquests dispositius permeten assumir aquesta tipologia de persones ateses de manera urgent i, gràcies al personal especialitzat, evitar complicacions greus a l’hora de manejar-les”, apunta el doctor Manel Sánchez, coordinador de la Unitat de Psiquiatria Geriàtrica de l’Hospital Sagrat Cor i impulsor del Curs d’Actualització en Psicogeriatria.

“A més, el fet de tractar-se de símptomes molt variats fa necessària una formació específica que també és insuficient avui dia entre els professionals involucrats en el maneig de les demències”, explica el doctor Javier Olivera, del Programa de Psicogeriatria de l’Hospital Universitari San Jorge d’Osca, que ha estat un dels ponents en aquesta edició del Curs d’Actualització en Psicogeriatria.

“Avui dia, podem dir que les persones amb demència pateixen una doble discriminació, tant pel fet de ser persones grans, perquè no se les considera prioritàries, com pel fet de tenir una malaltia mental“, afegeix l’expert.

La importància de fer un diagnòstic precoç per manejar millor la demència

Els símptomes conductuals poden ser el primer indici d’una demència, abans que la pèrdua de memòria o els símptomes cognitius. Per exemple, segons explica el Dr. Olivera, en el cas de les demències frontotemporals, els símptomes conductuals poden aparèixer fins a deu anys abans de diagnosticar la malaltia, i passa una cosa similar amb un símptoma com l’apatia i el desenvolupament posterior de la malaltia d’Alzheimer.

Els símptomes psicològics i conductuals de la demència abasten un espectre molt ampli de manifestacions. Es poden presentar com a alteracions del pensament i la percepció, com a deliris, al·lucinacions o falsos reconeixements. Però, també, com a trastorns afectius, com ara la depressió o les manies, així com alteracions de la personalitat i el comportament. “Tots suposen un patiment important per a les persones ateses i una gran sobrecàrrega per a les seves famílies i les persones cuidadores, i, a més, són una de les causes fonamentals d’institucionalització en una residència“, alerta el Dr. Olivera.

La varietat d’aquests símptomes requereix fer un abordatge personalitzat de la persona atesa, amb tractaments farmacològics i no farmacològics específics que ajudin a fer un maneig adequat. “No podem obviar que aquests símptomes, a més, s’associen a complicacions importants i suposen un increment significatiu del risc de mortalitat“, afegeix el psiquiatre.

Una unitat pionera a Espanya

L’Hospital Sagrat Cor disposa de la primera Unitat de Psiquiatria Geriàtrica d’Aguts de tot Espanya. “Un motiu freqüent de consulta en demències són els trastorns de conducta greus, que provoquen que es tracti de situacions que requereixen una atenció complexa en l’àmbit assistencial“, destaca el coordinador de la Unitat de Psiquiatria Geriàtrica de l’Hospital Sagrat Cor. “El fet de poder disposar d’una Unitat d’Aguts que ens permet assumir aquesta tipologia de pacients de manera urgent, i amb personal especialitzat en geriatria i psiquiatria, evita complicacions que poden sorgir si es triga molt a actuar sobre aquest problema de conducta”.

“Això es pot convertir en una situació molt complicada en poc temps”, afegeix el Dr. Sánchez, que incideix, per tant, en la necessitat de fer abordatge precoç dels problemes de conducta en demències com una manera d’evitar tota aquesta problemàtica i, així, possibilitar que la persona tingui més bon pronòstic i qualitat de vida.

A més dels símptomes psicològics i conductuals en les demències, en el curs també s’han tractat altres patologies presents en les persones d’edat avançada, com ara les demències ràpidament progressives i la neuropsiquiatria del deteriorament cognitiu lleu, els símptomes psiquiàtrics a la malaltia de Parkinson i els neuropsiquiàtrics a la malaltia de Huntington.