Entitats esportives reben formació sobre el nou decret que regula les activitats amb menors

2225
Sessió formativa Decret 267/2016
Sessió formativa Decret 267/2016

El Complex Esportiu Torrent de Llops va acollir dijous passat una sessió formativa sobre el Decret 267/2016, que regula les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys. La formació gratuïta s’adreçava a totes les entitats esportives que realitzen activitats d’estiu amb menors i va estar conduïda per dos formadors de l’Escola de Formació de l’Associació Catalana d’Empreses del Lleure, Educació i Cultura (EFA). L’objectiu era donar a conèixer els canvis que genera el nou Decret i resoldre dubtes sobre la seva aplicació.

Hi van participar 25 persones representant a les entitats: Bàsquet La Mercè, Sala 5 Futbol Sala, Club Hoquei Patins, Club Futbol Martorell, Club Handbol Martorell, AE Pares i Mares Futbol Sala Martorell, Club Bàsquet Martorell, així com tècnics municipals del Departament d’Esports de l’Ajuntament de Martorell.

La nova regulació amplia el tradicional àmbit d’aplicació a les activitats que tenen un important component esportiu: casals esportius, estades o campus esportius i rutes esportives.

Pel que fa les ràtios, s’han modificat aquelles que afecten l’equip de dirigents de les activitats: s’augmenta en les grups on participen menors de 3 anys a un dirigent titulat per cada vuit participants, i s’estableix un mínim de dues persones dirigents en tots els grups si els participants són menors de 16 anys.

L’increment en una persona dirigent més per cada fracció de deu participants es flexibilitza: en els grups de 25 o més passa a ser obligatori a partir de fraccions de quatre. D’altra banda, s’incrementa el percentatge de dirigents que han de ser titulats ja sigui d’educació en el lleure o en formació esportiva segons els casos.

En les titulacions dels dirigents de les activitats s’han tingut en compte els requeriments de les disposicions relatives a les titulacions professionals en matèria d’educació en el lleure, així com la legislació sobre l’exercici de les professions de l’esport.

El Decret 267/2016 recull per primera vegada la figura del personal de suport logístic, que ha de ser major d’edat, diferenciant-lo de l’equip de dirigents. Es contempla la possibilitat que tingui entre 16 i 18 anys sempre i quan: siguin 2 anys més grans que el més gran dels participants; no superin en nombre el 10% dels participants i fins a un màxim de cinc, i hi hagi algun altre membre de l’equip de suport logístic major d’edat.

L’obligatorietat de la notificació de la realització de les activitats s’amplia a les activitats que tenen més de dues nits de durada, per tal de facilitar l’actuació davant possibles situacions d’emergència.

Decret 267/2016