Entra en vigor l’emergència per sequera a 239 municipis catalans, entre ells Martorell

734

El Govern de la Generalitat va aprovar ahir l’entrada en la fase d’emergència per sequera a 239 municipis catalans, 202 corresponen al sistema Ter-Llobregat, entre els quals Martorell. La mesura és efectiva des d’avui, un cop s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). La fase d’emergència s’ha activat degut a l’estat dels embassaments de les conques internes de Catalunya, que actualment estan per sota del 16% de la seva capacitat, amb menys de 100 hm³ d’aigua disponible.

Alhora, el Govern va agrair els esforços fets al conjunt de la ciutadania del teixit productiu i dels ajuntaments que hi han contribuït, ja que han permès endarrerir 15 mesos l’emergència.

La fase d’emergència implica tres estadis diferenciats de restriccions, que aniran de menys a més. Ara ens trobem a l’estadi 1 de la fase d’emergència, que limita el volum màxim d’aigua en abastament a 200 litres per habitant i dia. Martorell es troba per sota d’aquesta xifra, segons el darrer informe de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), amb 173 litres per habitant i dia, sent el municipi que en fa un ús més racional al Baix Llobregat Nord.

Actualment, només el 50% de l’aigua que es fa servir a Catalunya surt dels embassaments, quan fa pocs anys era el 85%. El 50% restant surt de les dessaladores i de les plantes de regeneració.

Optimització i limitacions en l’ús d’aigua

Amb l’entrada en vigor de la fase d’emergència, es prohibeix la neteja de qualsevol classe de vehicle -excepte en establiments comercials que facin recircular l’aigua-, la utilització de dutxes i d’instal·lacions per a la neteja de peus a les platges; o la realització d’actes lúdics -públics o privats-, que usin aigua apta per al consum humà.

També es preveuen mesures per optimitzar l’ús de l’aigua, com la supressió del reg agrícola en un 80% (es podrà autoritzar només el reg de supervivència de conreus llenyosos i arbrat, sempre amb aigua regenerada o del freàtic); la reducció de l’ús de l’aigua per a usos ramaders del 50%; la reducció del 25% dels consums d’aigua dels usuaris industrials; o la reducció del consum d’aigua en els usos recreatius (25% en usos assimilables a urbans i supressió total del reg).

El reg públic de supervivència d’arbrat i jardins botànics es podrà dur a terme si es fa amb aigües regenerades procedents de depuradora o amb aigües freàtiques, sempre que no redueixi la disponibilitat d’aigua per a l’abastament domiciliari. El mateix condicionant valdrà per al reg dels camps esportius de gespa natural o altres superfícies que precisin reg per a la pràctica d’esport federat.

Quant a fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements, en quedarà prohibit l’ompliment total o parcial, excepte en basses de refugi de fauna en perill d’extinció i de recuperació d’espècies autòctones.

Pel que fa a les activitats ramaderes, quan es posi en risc el benestar animal, i amb la finalitat de garantir-lo davant la reducció de consums dels usos ramaders de l’aigua, la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia no expedirà les autoritzacions d’entrada d’animals a noves explotacions ramaderes ni per l’ampliació de les existents.

La resta de mesures relatives a l’escenari d’emergència en altres usos (industrials, agrícoles, ramaders, lúdics i municipals) es poden consultar en aquest enllaç.