Es publiquen les bases per accedir als 130 pisos amb protecció oficial de lloguer a La Sínia

2653
Edifici Àtrium La Sínia

La Generalitat de Catalunya ha publicat les bases de la convocatòria per a l’adjudicació de 130 habitatges amb protecció oficial en règim de lloguer de l’Edifici Àtrium del barri de La Sínia, que es poden consultar en aquest enllaç.

La relació provisional de persones amb dret a participar en el procés de selecció es publicarà a la pàgina web de l’Ajuntament de Martorell, dins dels 2 dies hàbils següents a la publicació de les bases.

Les persones interessades tenen 10 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la seva publicació per presentar al·legacions a través del Registre d’entrada general de l’Ajuntament de Martorell. El termini de reclamacions finalitzarà a les 23.59 hores de l’últim dia hàbil del termini.

Transcorregut aquest termini, s’aprovarà la relació de les persones amb el dret de participar en el procés d’adjudicació d’un dels 130 habitatges. La llista definitiva es publicarà l’endemà de la finalització del termini per al·legacions a la pàgina web de l’Ajuntament de Martorell.

Els pisos s’adjudicaran per l’ordre determinat en el sorteig públic davant de notari que tindrà lloc el 19 d’octubre a la sala de plens de l’Ajuntament.

La Fundació SALAS és l’encarregada de la promoció dels habitatges de l’edifici Àtrium, dels quals en gestionarà el lloguer la Fundació Nou Lloc. Ambdues fundacions estan certificades com a promotores socials i són membres de la Coordinadora de Fundacions d’habitatge social de Catalunya (COHABITAC).

L’Edifici Àtrium

L’Edifici Àtrium són 130 habitatges de lloguer d’1, 2, 3 i 4 dormitoris (de 55 m2 a 90 m2), i tots ells amb terrassa, pati o balcó, a més d’una plaça d’aparcament i traster inclosos en el preu del lloguer. Els preus oscil·laran des dels 480 euros depenent dels metres quadrats de cada habitatge.

Requisits

Poden participar en el procés d’adjudicació les persones i/o unitats de convivència amb una inscripció al Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial que estigui vigent, com a mínim, fins el dia de la publicació de les bases.

Totes les persones interessades en aquesta promoció amb una inscripció vigent en aquesta data, que hagin triat “lloguer” com a opció i que compleixin tots els requisits de la convocatòria, passaran a formar part d’aquest procés.

Els sol·licitants han de tenir nacionalitat espanyola o qualsevol altra nacionalitat amb permís de residència vigent. Han de residir i acreditar un empadronament de 3 anys a Martorell, de manera continua, o de manera discontinua dins dels darrers 10 anys.

Els ingressos màxims permesos per optar a un habitatge amb protecció oficial a Martorell en règim general de lloguer són 37.647,53 (1 membre), 38.811,89 (2 membres), 40.481,22 (3 membres), i 41.830,59 (4 membres o més). Els ingressos mínims de la unitat familiar seran iguals al Salari Mínim Interprofessional per l’any 2023 (15.120 bruts anuals).