Finalitzen les obres de millora de la zona de serveis de l’escola Mercè Rodoreda

1439

Les obres de millora de la zona de serveis de l’escola Mercè Rodoreda han finalitzat. Aprofitant les vacances escolars, s’ha pavimentat tot l’espai i s’ha senyalitzat un gual d’entrada per tal de millorar el funcionament i l’accessibilitat. Es tracta d’una actuació concertada amb l’equip directiu i els representants de l’AMPA de l’escola, amb els quals es van consensuar les millores prioritàries a desenvolupar.

Aquestes accions s’emmarquen dins del pla iniciat l’any 2016 de millora, reparació i manteniment dels centres educatius públics de primària, llars d’infants i escoles municipals, amb programació explicita d’actuacions integrals a l’estiu, com a complement del manteniment que es fa durant tot el curs.

Les tasques continuaran aquest any amb accions a la majoria de les escoles i preveuen actuacions als patis, instal·lació d’ascensors, adequació de diversos espais, renovació de mobiliari i equipament, i modernització de les instal·lacions d’aigua calenta sanitària i de calefacció. Amb aquestes mesures es preveu millorar la funcionalitat dels equipaments municipals així com millorar l’eficiència energètica dels edificis per tal de fer-los més sostenibles.