Aquesta setmana han finalitzat les obres de remodelació i millora de l’edifici de serveis del Centre Operatiu de Martorell (COM) de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), ubicat a l’estació de Martorell Enllaç. El COM serà el centre de referència dins del servei ferroviari de la línia Llobregat-Anoia i convertirà Martorell en un dels punts centrals del sistema ferroviari. Així ho ha assegurat l’alcalde Xavier Fonollosa a la visita d’obres que hi ha fet aquest matí, juntament amb el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, i el president d’FGC, Ricard Font.

El projecte, amb una inversió de 3,1 milions d’euros, va néixer de la necessitat de reordenar els diferents espais dels edificis dels tallers per tal d’agrupar els diferents usos que estaven disgregats i millorar la seva funcionalitat. El COM garantirà la robustesa de la línia Llobregat-Anoia, que té en previsió un increment del seu ús en els propers anys. Projectes com el perllongament de la L8 han de donar un impuls a aquesta línia i un canvi de paradigma en la seva explotació.

L’alcalde Xavier Fonollosa ha afirmat que “aquesta és una inversió molt important per Martorell, un poble històricament ferroviari. Les instal·lacions del Centre Operatiu de Martorell es van consolidant com a punt important dins el mapa ferroviari del país”.

Xavier Fonollosa, alcalde de Martorell

El conseller Damià Calvet ha assenyalat que “des d’aquest centre podrem donar més capacitat i més qualitat al servei i posem una de les bases per a la posada en servei del perllongament de la línia 8 a Barcelona, el gran projecte que ha d’unir les línies metropolitanes d’FGC entre la plaça d’Espanya i l’estació de Gràcia, amb tres noves estacions al centre de Barcelona, unint així la línia del Vallès i la del Baix Llobregat-Anoia”.

Unes millores que se sumaran a “les millores en la pròpia línia del Baix Llobregat, i les millores de temps i de servei a les bifurcacions cap a Igualada i cap a Martorell”. Totes aquestes actuacions a les línies Llobregat-Anoia d’FGC, que sumen una inversió de més de 1.000 MEUR per als pròxims anys, s’emmarquen en la voluntat d’oferir “una mobilitat sostenible i de qualitat”.

Damià Calvet, conseller de Territori i Sostenibilitat

Les millores al COM han consistit en un nou vestíbul amb l’escala principal i ascensor. En planta baixa, i al llarg del carrer que va paral·lel a la via, s’han distribuït un office, menjador, lavabos i cambra de neteja, amb connexió tant pel vestíbul com directament pel taller així com un nou dispensari mèdic amb accés directe, i dependències tècniques. A la coberta blanca amb forma de dent de serra del taller de motor s’han substituït 3.500 m2 de plaques de fibrociment per plaques de panells amb aïllament tèrmic. Damunt d’aquesta planta s’han ubicat les noves oficines amb accés directe també des del vestíbul. L’edifici anomenat ‘La Barca’, a un nivell superior al de les oficines, s’ha reformat per poder-hi instal·lar dues aules de formació.

Pel que fa als nous vestidors del personal de taller i del personal extern i d’Operadora, s’han reubicat en el cos edificat del magatzem, tant en planta baixa com en planta pis respectivament, amb accés directe des del nou vestíbul. Altres dependències d’oficines s’han construït al voltant de la nau principal del taller i del magatzem en funció de les seves necessitats. Finalment s’han construït una nova sala de calderes i una pel compressor al voltant del moll de càrrega.

Aquests treballs es complementen amb altres obres més tècniques, a la platja de vies, per a la custòdia i el manteniment dels trens de la línia d’FGC del Baix Llobregat, que estan actualment en execució, també amb una inversió de més de 3 MEUR.

Espai Mètric

D’altra banda, pròximament es duran a terme obres a l’Espai Mètric, ubicat a l’estació Martorell Central, on FGC exposarà la maquinària històrica relacionada amb el servei amb ample mètric que hi havia hagut en aquesta línia, amb un pressupost de 2 MEUR.

L’edifici es construirà a l’espai on estaven els antics tallers de locomotores, al costat de la platja de vies i de l’aparcament de l’estació. Amb una superfície de 2.200 m2, la nau tindrà 106 m de llargada, 21 m d’ample i 8,65 m d’alçada, i tindrà capacitat per albergar, en el seu interior, tres vies de 105 m de longitud. Sobre aquestes vies se situaran els diferents vehicles ferroviaris catalogats com a patrimoni històric.

Aparcament d’enllaç

D’altra banda, dins del pla de foment de la mobilitat sostenible FGC té en marxa un programa d’aparcaments d’enllaç per aconseguir, en els pròxims dos anys, a l’entorn de 1.500 places d’aparcament al costat de les estacions de les línies metropolitanes. Un d’aquests aparcaments estarà ubicat al costat de l’estació de Martorell Central.

Xavier Fonollosa, alcalde de Martorell

L’alcalde Fonollosa ha explicat que aquest aparcament “tindrà 300 places d’aparcament interior i 100 d’exterior, amb una inversió de 2,8 MEUR”. Els principals objectius d’aquest tipus d’aparcament són “el foment de l’ús del transport públic, de l’intercanvi modal i millorar la mobilitat al municipi”.