Formalitzada la cessió al SOC del terreny del Centre de formació en automoció

607

El Govern va aprovar ahir formalitzar la cessió gratuïta, a favor del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), del terreny de Martorell que allotja el Centre de formació professional integrada en el sector de l’automòbil, perquè el destini a centre de formació durant 30 anys, a partir de la data que se signi el conveni de cessió entre la Generalitat i l’Ajuntament de Martorell. La finca està situada al polígon industrial de SEAT i va ser cedida a la Generalitat per l’Ajuntament del municipi l’any 2009.

El SOC, organisme autònom i amb personalitat jurídica pròpia, és l’encarregat de gestionar i integrar el conjunt d’actuacions i serveis ocupacionals adreçats a mantenir i fomentar l’ocupació estable i de qualitat, i de garantir la formació per a l’ocupació de treballadors aturats o en actiu.

El nou Centre de Formació Professional d’Automoció s’ubica en un edifici de més de 10.000 metres quadrats, que es posarà en marxa el curs vinent. El centre impulsarà un model de formació professional integrada per al sector de l’automoció, tal i com preveu el III Pla de Formació Professional de Catalunya.