La FaPaC treballarà per recuperar els menjadors escolars als instituts de secundària de la comarca

1642
Assemblea territorial FaPaC
Assemblea territorial FaPaC

La Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya (FaPaC) va celebrar, el passat dissabte 10 de juny al Complex Educatiu Torrent de Llops, la seva Assemblea Territorial del Baix Llobregat, amb la participació de les AMPA federades de la comarca. En el marc de la trobada es van ratificar els membres de la junta territorial encapçalada per Susana Canet com a presidenta de la FaPaC al Baix Llobregat. A més, la reunió va servir per aprovar les línies de treball de cara al curs vinent per incidir en aquells temes que més preocupen a les famílies dels centres educatius de la comarca.

Així es va acordar continuar vetllant perquè siguin cobertes les necessitats de les famílies en matèria de beques menjador. La FaPaC assegura que faran tota la pressió possible per fer visible la situació a la comarca, tenint com a fita principal la recuperació dels menjadors escolars a secundària i aconseguint la dotació econòmica suficient per cobrir les necessitats del territori.

L’entitat també es va comprometre a vetllar que el procés de matriculació a tots els municipis segueixi les línies correctes d’actuació i resolució d’incidències. Ho farà a través de representants a totes les Comissions de Garantia d’Admissió (CGA). Segons afirmen, la presència en aquestes comissions facilitarà obtenir informació i dades actualitzades per poder elaborar un informe anual sobre la planificació escolar real, tant a primària com a secundària. Asseguren que aquest aspecte és clau per tal de continuar incidint en la necessitat de baixar les ràtios a les aules per millorar la qualitat educativa a les nostres escoles.

Assemblea territorial FaPaC
Assemblea territorial FaPaC

Des de la junta territorial de la FaPaC es continuarà demanant que les escoles siguin veritablement inclusives, comptant amb els recursos i dotacions econòmiques necessàries. L’acció de la federació anirà directament lligada als menjadors escolars, a la planificació i a la segregació escolar.

Es marcarà una línia de treball vers l’atenció a la diversitat als menjadors escolars, especialment als col·lectius d’alumnat amb necessitats educatives especials (NEE) més vulnerables.

Xarxa i territori

La FaPaC considera important continuar fent del territori una gran xarxa entre administració, entitats i col·lectius, que treballi en conjunt per tal de millorar i defensar el benestar dels infants i joves. A aquestes línies de treball aprovades s’hi afegeixen les propostes extretes del taller que es va celebrar en el marc de l’Assemblea territorial amb les aportacions de les AMPA: fer pedagogia a les AMPA de les opcions que hi ha per millorar la segregació als municipis i demanar coordinació entre els municipis que comparteixen alumnat.