L’Ajuntament celebra dilluns el Ple Municipal del mes de juny

374
Sala de Plens Ajuntament de Martorell

L’Ajuntament de Martorell celebrarà dilluns, 21 de juny, a les 20.00h, el Ple Municipal ordinari. Per tal de seguir complint amb les mesures de distanciament establertes, la sessió es farà de forma telemàtica i es podrà seguir per Ràdio Martorell (91.2 FM), a través de l’streaming de l’emissora i en directe a martorelldigital.cat.

Ordre del dia

A) Part resolutiva

  1. Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió ordinària (17-05-21).

2. Proposta de concessió d’una bonificació del 95% de la quota de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, sol·licitada per la Fundació Privada Salas per a l’accessibilitat, en relació a les obres consistents en la construcció 130 habitatges d’HPO i aparcament soterrat situats a la finca de resultat 4 del sector La Sínia de Martorell. (exp. 2517/2021).

3. Proposta de concessió d’una bonificació del 95% de la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, sol·licitada per la Fundació Privada Salas per a l’accessibilitat, en relació a les obres consistents en la construcció 130 habitatges d’HPO, 130 aparcaments soterrats d’automòbils, 65 aparcaments de motocicletes i 260 aparcaments de bicicletes i 130 trasters, situat al sector La Sínia de Martorell, parcel·la 6. (exp. 2748/2021).

4. Proposta d’aprovació inicial de la constitució de l’Associació de Municipis de l’Arc Metropolità de Barcelona i dels seus estatuts (exp. 1310/2021).

5. Moció que presenta el grup municipal del PSC Martorell de condemna a les agressions i a la violència exercida contra les persones del col·lectiu LGTB.

6. Moció que presenta Ciutadans de Martorell contra els nous peatges a les autovies i autopistes de l’estat després de la seva liberalització.

b) Activitat de control

7. Dació de compte de les resolucions de l’Alcaldia del mes de maig de 2021.

8. Dació de compte de les actes de les sessions del mes anterior de la junta de govern local.

9. Interpel·lacions.

10. Preguntes.

11. Precs.