L’Ajuntament dóna suport a la creació de la prestació ‘Garantia +55’ proposada per la UGT

529

Tots els grups polítics han presentat i aprovat al ple municipal una moció, proposada per la UGT, per tal de donar suport a la creació de la prestació Garantia +55 per a les persones de més de 55 anys que es trobin en situació d’atur, tinguin cotitzats un mínim de 15 anys i hagin exhaurit la prestació per desocupació contributiva.

Gairebé 8 de cada 10 persones a l’atur de més de 55 anys cobren un subsidi de 426 euros mensuals, reben la renda mínima d’inserció o no cobren res. A Martorell, hi ha 480 persones en aquesta situació, segons dades de l’Observatori comarcal del Baix Llobregat.

L’Ajuntament entén la vulnerabilitat d’aquest col·lectiu que voreja l’edat de jubilació i demana que “es prioritzin actuacions que reforcin la seva contribuïtat al sistema de la Seguretat Social per tal que se’ls asseguri unes pensions dignes”, ha dit la regidora responsable del Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell, Núria Canal.

La prestació serà una proposta integral que contempla: una prestació econòmica igual al Salari Mínim Interprofessional (SIM) vigent i el manteniment d’entre un 90 i el 100% del còmput de les bases de cotització en la mateixa quantia que la darrera prestació contributiva per desocupació durant la percepció d’aquesta prestació, a efectes del càlcul de les prestacions de Seguretat Social per IP, mort i supervivència i jubilació.

La moció aposta per un SIM de 1.000 euros que ens apropi als estàndards dictats per la Carta Social Europea i afrontar la gran complexitat i fragmentació dels diferents sistemes de protecció.

“Cal simplificar i racionalitzar l’actual sistema de prestacions i fer-ho amb la col·laboració de l’administració central, abordant i millorant les iniquitats de les prestacions, i assegurant la compatibilitat de les prestacions econòmiques amb altres rendes”, ha afirmat Canal.

A través de la moció, es vol posar punt i final a l’estigmatització de les persones desocupades en general i de les majors de 55 anys, en particular. Analitzar l’eficiència dels programes d’inserció i apostar per accions d’inserció i formació amb continguts reals.

Un cop aprovada la moció, el secretari comarcal d’UGT al Baix Llobregat, Carlos De Pablo, present a la sala de plens, ha felicitat l’Ajuntament per aprovar el text, però ha advertit que “després de 40 anys de democràcia, haver de rescatar persones significa un fracàs del model de vida i de societat que volíem tenir”.