L’Ajuntament facilita ajut a 400 famílies per pagar subministraments energètics

454

L’Ajuntament de Martorell ha facilitat l’ajut per pagar el subministrament energètic i d’aigua a unes 400 famílies de Martorell, a través del Pla d’Ajut a les Famílies. El Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones (PMSAPM) va publicar-ne les bases el passat 21 d’octubre i el termini clourà el proper 31 de desembre.

La regidora coordinadora de l’Àrea de Serveis a les Persones, Núria Canal, ha dit que “els beneficiaris són persones empadronades a Martorell que acrediten dificultats econòmiques per atendre les despeses de subministraments energètics i d’aigua amb unes condicions mínimes. L’any passat es van rebre 419 sol·licituds, un 4% de les famílies de Martorell”.

El Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones (PMSAP) és l’organisme que canalitza aquests suports a partir d’unes bases reguladores, pactades per les diferents formacions polítiques municipals. L’import total màxim de la convocatòria és de 100.000 euros i s’inclou dins el Pla d’Ajut a les Famílies aprovat el 2014 per l’Ajuntament.

Segons les bases reguladores, hi podrà accedir tothom que tingui una renda per càpita anual inferior a l’Indicador de la Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) i que no rebi altres ajuts d’administracions o ens públics que, sumats, en superin l’import.

La sol·licitud i la documentació que s’hi adjunti s’haurà de presentar als registres de documentació del Patronat (Centre Cultural, Pavelló esportiu, Complex Esportiu La Vila i Centre Integral d’Esport i Salut).