L’Ajuntament impulsarà obres de millora als barris de Can Carreras, Verge del Carme i Torrent de Llops passat l’estiu

2690
Carrer Montserrat
Carrer Montserrat

El Pla de Millora de Barris de Martorell continuarà després de l’estiu amb l’impuls de nous projectes de millora de la via pública als barris de Can Carreras, Verge del Carme i Torrent de Llops. Més endavant, les actuacions previstes es desplegaran al Pla i a Rosanes. L’alcalde Fonollosa destaca que rehabilitar, refer i repensar la via pública és un eix principal de l’acció de govern, com a element de convivència i de cohesió social.

Fonollosa explica que, des d’aquesta tardor, les obres a la via pública es desplegaran a la zona del passeig Catalunya, plaça de l’era del Pedró i els carrers Pedró, Pau Sendrós i Ponent, de Can Carreras; als carrers Verge del Carme, Pintor Sert i Doctor Lluís Gaya i als passatges Verge del Carme i Bultó; i a la plaça del Blat, al barri de Torrent de Llops. Més endavant, les obres es completaran al carrer Sant Antoni Maria Claret del Pla i al carrer Puig del Ravell, així com al barri Rosanes, entre d’altres que s’hi aniran afegint dins el Pla de Millora de Barris que ha impulsat el govern municipal en aquest mandat.

L’alcalde exposa que l’objectiu del consistori és “disposar d’una via pública endreçada per a una millor convivència i cohesió social”. Alhora, subratlla que es vol arribar a tots els barris de Martorell, posant al dia carrers i places, i que les necessitats i les demandes dels veïns han estat cabdals a l’hora de dur a terme aquestes obres.

Xavier Fonollosa, alcalde de Martorell

Can Carreras

Les tasques a desenvolupar a Can Carreras inclouran millores en la mobilitat, reubicant l’aparcament existent i la creació de zones de prioritat invertida per afavorir l’espai per als vianants. A més, s’incrementarà l’arbrat existent a la zona de l’actuació, que comprèn el carrer del Pedró, la plaça de l’Era del Pedró i el passeig de Catalunya. Les obres s’iniciaran després de completar la reforma de l’avinguda de Montserrat, a la qual s’ha aplicat una reconversió similar a la de l’antiga Nacional, en la primera fase d’obres a Can Carreras. Sobre l’actuació a Can Carreras, Fonollosa afirma que arriba després de l’actuació més important, la de l’avinguda de Montserrat.

Xavier Fonollosa, alcalde de Martorell

Verge del Carme

A la tardor també s’executaran obres a la zona de Verge del Carme, limítrof amb el Pla i Camí Fondo. En aquest cas, inclouen el soterrament i renovació de la instal·lació elèctrica i de les línies telefòniques que actualment són aèries i creuen transversalment els carrers, la renovació de la xarxa d’enllumenat, sanejament i aigües pluvials i la incorporació d’arbrat. L’àmbit de les obres es troba situat entre l’Avinguda dels Germans Martí i el Carrer del Pintor Sert de Nord a Sud, i entre l’Avinguda de Sant Antoni Maria Claret i el Carrer del Doctor Lluís Gaya d’est a oest, formant límit amb el barri El Pla pel carrer de la Verge del Carme i amb el barri del Camí Fondo pel carrer del Pintor Sert.

Xavier Fonollosa, alcalde de Martorell

Al Pla ja s’han fet durant aquest any obres de reurbanització en 18 carrers, amb canvi de voreres i instal·lació d’arbrat, nou mobiliari urbà i sistema d’il·luminació. Més endavant, aquestes actuacions es complementaran amb la reforma integral de la carretera de Piera i el carrer de Sant Antoni Maria Claret, que necessiten actuacions específiques.

Torrent de Llops

Per altra banda, amb la recuperació de la Plaça del Blat i del seu entorn es pretén reforçar el seu valor social i adaptar i fer tot l’espai accessible per a persones amb mobilitat reduïda. Les obres permetran obrir la plaça a la ciutat i fer-la més visible, alhora que permetrà gaudir de diferents espais d’oci infantil, de descans i d’ombra. També es farà una repavimentació amb més presència de vegetació. Aquesta és la finalitat de l’actuació més propera a la Rambla de les Bòbiles, segons explica l’alcalde.

Xavier Fonollosa, alcalde de Martorell

Aquest seguit d’actuacions començarà després de l’estiu, i impulsarà la millora dels barris de Can Carreras, Verge del Carme i Torrent de Llops.