L’Ajuntament modificarà el PGOU per facilitar les noves activitats industrials de SEAT

2688
Foto: SEAT

El Ple Municipal d’aquest dilluns va aprovar inicialment la modificació -de manera puntual- del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) de Martorell. La mesura es refereix a la qualificació dels sòls industrials que es troben a l’entorn del sector 1 de l’anomenat Pla Director Urbanístic de l’Activitat Econòmica del Baix Llobregat Nord (PDUAE). Aquest pas ha de facilitar a SEAT la realització de nous projectes a la planta.

Sobre el terreny, l’aprovació ateny al cinturó oest de la factoria de SEAT i “té com a finalitat facilitar la gestió i unificar els paràmetres per al desenvolupament de noves activitats de l’automobilística”, anunciava en la sessió el regidor de Medi Ambient, Habitatge i Planificació Urbanística de l’Ajuntament de Martorell, Albert Fernández.

En aquesta línia, Fernández apuntava com a exemple d’aquesta voluntat de SEAT “el recent anunci d’una inversió important a la planta de Martorell”, com ara la producció, l’any 2025, de vehicles elèctrics Small BEV de mobilitat urbana sostenible per a diferents marques del grup Wolkswagen, en la línia de produir-ne 3 milions a Martorell i Pamplona entre els anys 2025 i 2030. Però també la planta d’assemblatge de bateries i una segona plataforma de vehicles. Tot això en l’any del trentè aniversari de la factoria a casa nostra.

Albert Fernández, regidor de Planificació Urbanística

La modificació “no comporta un increment de sostre edificable, ni un increment de la densitat de l’ús residencial ni la transformació dels usos ja establerts, ni tampoc la modificació dels sistemes urbanístics d’espais lliures, zones verdes o equipaments esportius. I no suposa la modificació del règim urbanístic de la zona”. Així ho destacava el regidor Fernández.

Albert Fernández, regidor de Planificació Urbanística

La modificació inicial es va aprovar amb el vot favorable de tots els regidors. En conseqüència, el govern municipal sotmetrà l’expedient a informació pública durant el període d’un mes, temps que romandrà a disposició de qualsevol persona que vulgui examinar-lo per tal de presentar les al·legacions oportunes, si s’escau.

Pilar Torres abandona el PSC i romandrà com a regidora no adscrita

La regidora Pilar Torres Fernández ja no forma part del grup municipal socialista. El passat 30 de març, Torres va notificar a la corporació municipal que es donava de baixa del partit i, poques hores més tard, anunciava que abandonava també el grup municipal. En conseqüència, passarà a exercir com a regidora no adscrita fins al final de la present legislatura, el mes vinent.

Aquest fet va comportar l’aprovació de la modificació de la quantia de la dotació econòmica que percep el PSC. La van votar favorablement Junts per Martorell, PSC, Movem Martorell i ERC. El grup de C’s i la mateixa regidora adscrita Pilar Torres es van abstenir.

Es va aprovar per unanimitat la sol·licitud a la Generalitat d’un nou conveni de col·laboració per a la prestació dels serveis del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) a Martorell pel 2024. Aquest incrementarà en 2.336 hores l’any el servei que oferiran els professionals, passant del total de 17.544 anuals a 19.880.

També van tirar endavant per unanimitat dues propostes més. D’una banda, l’aprovació d’una modificació del quadre de llocs de treball del personal de l’Ajuntament. De l’altra, una moció del PSC -a la que s’hi van adherir com a proposant Junts per Martorell, Movem Martorell i ERC- per la millora dels serveis socials dels municipis de Catalunya. Aquest punt demana a la Generalitat l’execució immediata del Pla Estratègic de Serveis Socials per combatre “l’actual desbordament del sistema”.