L’Arc Metropolità demana coliderar el debat de la governança de la regió

649
Arc Metropolità

Els alcaldes i les alcaldesses de les ciutats de l’Arc Metropolità, entre ells l’alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, han signat aquest divendres un comunicat on valoren positivament el fet d’obrir un debat sobre el futur de la Regió Metropolitana. Des de la singularitat dels municipis de més enllà de Collserola, reclamen que aquest debat es faci des de l’anàlisi de les necessitats compartides per totes les ciutats que en formen part.

El comunicat, signat per Xavier Fonollosa (Martorell), lba Barnusell (Granollers), David Bote (Mataró), Mireia Dionisio (Mollet del Vallès), Ana Maria Martínez (Rubí), Marta Farrés (Sabadell), Francisco Romero (Vilafranca del Penedès), Juan Luis Ruiz (Vilanova i la Geltrú) i Jordi Ballart (Terrassa), exposa que, “actualment, la Regió Metropolitana té tres visions diferents: Barcelona ciutat, Àrea Metropolitana i Arc Metropolità, amb interessos que no sempre convergeixen, però que necessàriament han de parlar-se, entendre’s, establir llaços i compartir governances”.

Precisament, l’Associació de Municipis de l’Arc Metropolità va néixer arran de la manca real d’aquesta visió metropolitana per superar les dinàmiques centrades en la gran ciutat i el seu continu urbà. “Aquesta agrupació de nou municipis amb unes característiques determinades i molt similars entre elles, aglutinen una població de prop de 900.000 habitants i compartim necessitats específiques i que poden ser diferents d’altres municipis de Barcelona”. En aquest sentit, han volgut establir “una estratègia conjunta i coherent en tot l’àmbit territorial de la regió metropolitana a partir d’una visió pròpia de les ciutats de l’Arc Metropolità i dels sistemes urbans que aquestes ciutats articulen”.

El debat metropolità, un debat imprescindible

Els municipis de l’Arc Metropolità son conscients de “la complexitat d’aquest procés i les dificultats que suposa la seva articulació”, però això no els fa perdre de vista “un horitzó al qual cal aspirar per construir una realitat metropolitana que aglutini a tot el territori”.

Des de l’Arc Metropolità, de fet ja han iniciat aquests debats a través del PDU Metropolità el qual, més enllà de la definició urbanística de l’AMB, té afectacions a la resta de la regió metropolitana i, per tant, “és una bona oportunitat per parlar del conjunt. Aspectes com l’habitatge, les infraestructures, la mobilitat, els espais lliures, el desenvolupament econòmic o la cohesió social de les ciutats hi han de ser presents”.

Des de l’Associació de Municipis de l’Arc Metropolità de Barcelona estan convençuts que “el debat metropolità és un debat imprescindible i, per això, s’ofereixen per coliderar-lo i donar així inici a una nova governança en igualtat de condicions amb la resta d’institucions de la Regió”, rebla el comunicat.