AEPIM

Empresaris dels polígons de Martorell ja estan inscrits al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya. A l’octubre es van reunir per constituïr la primera Associació d’Empreses dels Polígons Industrials de Martorell (AEPIM). La signatura dels estatuts i de l’acta constitucional de la nova associació es va dur a terme a les instal·lacions del Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner, i hi va participar una quinzena d’empresaris, que forma part de la nova junta.

La nova entitat neix amb la voluntat d’esdevenir representativa de les empreses dels polígons industrials de Martorell, actuar com a canal d’enllaç entre les necessitats identificades per les empreses i l’Ajuntament, i tenir la possibilitat de gaudir de més ajudes de les administracions públiques.

L’associació compta amb representants d’empreses de tots els polígons del municipi per unir esforços comuns i començar a treballar per la millora de l’entorn i els serveis de les zones on estan ubicades les empreses, crear una dinàmica de treball en xarxa i comunitat, desenvolupar projectes que serveixin per millorar la competitivitat empresarial i ser un interlocutor únic davant de l’administració local.

Un cop constituïda i registrada al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya, el següent pas és establir les noves actuacions per començar a treballar en l’impuls de l’AEPIM. L’Ajuntament de Martorell segueix treballant per donar suport, facilitar i propiciar aquest entorn de treball i cooperació empresarial per contribuir, ara més que mai, a la reactivació econòmica dels polígons d’activitat econòmica i del teixit empresarial local, remarca la regidora de Promoció Ecòmica, Rosa Cadenas.

Rosa Cadenas, regidora de Promoció Econòmica

La junta de l’Associació d’Empreses dels Polígons Industrials de Martorell (AEPIM) està presidida per Pedro Calef, de l’empresa Barcelona Technical Center (BTECH) situada al polígon La Torre, té com a secretari a Jose Antonio Arévalo, d’Inovyn España al Polígon Solvay, i com a tresorer a Francesc Ramón, de l’empresa Vira Brands ubicada també al polígon La Torre. En són vocals Andreu Gomà d’Escofet, Miquel Costa de l’empresa Esteban Costa, David Fortuny de Talleres Anoia, Alberto Llobet de McDonald’s Martorell i Miquel Illa de Winfor-Sibaix.

Com a socis fundadors en són Alberto Coca d’Inoxcoca, Enrique Solé de l’empresa Solé Diesel, Laura Rodriguez de Business Technology Center Real Estate, Josep Maria Perelló de Perelló Caldederia, Javier Bou de Recull B i Miguel Pachón de Pneumàtics Goma Negra.