Les Eleccions al Parlament convoquen diumenge 19.363 martorellencs davant les urnes

396

Un total de 19.363 martorellencs i martorellenques estan cridats a votar a les Eleccions al Parlament de Catalunya aquest diumenge, 12 de maig. El cens s’ha incrementat en 402 electors respecte els darrers comicis anàlegs, del 14 de febrer de 2021, quan n’hi havia 18.490. Com aleshores, hi haurà 35 meses electorals repartides en 11 centres de votació.

Els col·legis electorals seran: Oficines de l’Ajuntament (amb 2 meses i 1.209 electors); Casa de Cultura (3 meses i 1.713 electors); Institut Maria Canela (3 meses i 1.824 electors); Institut Pompeu Fabra (2 meses i 1.120 electors); Col·legi Vicente Aleixandre (3 meses i 1.227 electors); Instal·lacions Esportives Municipals (IEM) (5 meses i 2.472 electors); Centre Cultural (2 meses i 1.070 electors); Llar d’Infants Les Torretes 4 meses i 2.211 electors); Instal·lacions Esportives de Torrent de Llops (3 meses i 1.828 electors); Complex de Formació i Assistencial (3 meses i 1.838 electors) i Col·legi Mercè Rodoreda (5 meses i 2.851 electors).

Els col·legis electorals obriran les portes a la votació a les 09.00h i es podrà votar ininterrompudament fins a les 20.00h. Amb caràcter general, poden votar totes les persones de nacionalitat espanyola, majors d’edat el dia de la votació, empadronades a Catalunya i inscrites al cens electoral (tancat a 1 de gener de 2024). Els ciutadans que compleixen 18 anys el dia de les eleccions, poden votar. També poden votar les persones amb nacionalitat espanyola que resideixen permanentment a l’estranger que han tingut a Catalunya el darrer veïnatge administratiu i que estan inscrites al cens CERA.

Per conèixer el col·legi electoral que pertoca, l’Oficina del Cens Electoral envia a cada elector o electora una targeta censal que conté les dades actualitzades de la inscripció en el cens electoral i de la secció i la mesa en què correspon votar. Té un caràcter merament informatiu i no serveix per identificar-se a l’hora de votar.

En el cas de pèrdua o de no recepció d’aquest document, resten vigents a dia d’avui vàries opcions per consultar-lo: a la pàgina web de l’INE -mitjançant el sistema Cl@ve o un certificat electrònic-; a la delegació provincial de l’Oficina del Cens Electoral corresponent, o per telèfon al 900 343 232.

Per a exercir el dret a vot, caldrà que el votant s’identifiqui davant la mesa mitjançant el DNI (no serveix el resguard del DNI en tràmit, atès que no hi apareix la fotografia), el carnet de conduir (amb fotografia), l’aplicació miDGT o el passaport (amb fotografia).

Les xarxes socials de l’Ajuntament de Martorell informaran puntualment de tot allò que passi durant la jornada electoral i l’avanç de la participació registrada a les 13.00h i a les 18.00h. Posteriorment, publicarà els resultats definitius del nostre municipi al web martorelldigital.cat i martorell.cat, així com a les xarxes socials.