Les escoles fan el manteniment dels arbres plantats l’any passat a Quatre Camins

554

Els mateixos alumnes que l’any passat van plantar oliveres i ametllers a una parcel·la de la zona de Quatre Camins, especialment afectada per l’incendi del 13 de juliol de 2021 i amb baixes possibilitats de regeneració natural, han tornat a pujar a la muntanya per fer-ne el manteniment. L’objectiu és assegurar-ne la màxima supervivència dels arbres plantats.

El dia 10 de març, ja van començar els alumnes de 5è de l’Escola Lola Anglada que van retirar les plantes i pedres properes al plançó, van omplir d’aigua la torreta especial anomenada Cocoon, van canviar-ne la tapa si estava malmesa, van retirar les malles protectores i van col·locar una nova etiqueta. Així mateix van mesurar i registrar el creixement dels plançons. Fins a finals d’abril aniran passant totes les escoles. Seran 16 grups-classe que van plantar un total de 128 arbres.

L’activitat no està plantejada com una plantació puntual, sinó que es tracta d’una actuació a llarg termini per aconseguir la màxima supervivència dels arbres plantats i una implicació real dels alumnes, que hauran creat un vincle emocional amb aquell arbre que van plantar, posant el seu gra de sorra en la recuperació de la muntanya de Martorell.

Progrés de les parcel·les reforestades

Malgrat la sequera d’aquests dos darrers anys, gràcies a la tècnica utilitzada mitjançant cocoons, a les espècies escollides que tenen baixes necessitats hídriques i al reg de suport efectuat a l’estiu, hi ha hagut una alta supervivència dels arbres plantats la primavera de 2022.

Es retirarà la malla protectora perquè s’ha observat que els plançons no han estat menjats pels depredadors com conills. Sobretot s’observa l’efecte dels senglars que han trepitjat els cocoons i han aixecat les tapes segurament per beure aigua.

Què diuen els experts?

El Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) ha realitzat un l’Estudi de sòls i una Avaluació de la supervivència i regeneració de la vegetació post-incendi, que destaca que els pins no s’han regenerat, però s’observen diferents espècies d’arbres amb capacitat de rebrotar, tant d’origen agrícola (ametllers, oliveres i garrofers) com forestals (alzines, roures i aladerns) que s’han recuperat bé. També es detecta una elevada riquesa d’arbustos distribuïda força homogèniament en tota la zona cremada, que mantenen un bon creixement el primer any.

Recomanen no intentar recuperar les pinedes que hi havia fruit de l’abandonament dels camps a la dècada dels 60 sinó, per tal d’afavorir la biodiversitat i millorar el paisatge, a les zones on les condicions del sòl ho permetin realizar petits nuclis de repoblació amb arbres o arbustos de port alt (rebrotadors que produeixin fruits) mitjançant cocoons i amb un manteniment posterior. Això confirma l’estratègia de reforestació que s’ha seguit: de reforestació: no plantem allò que crema fàcil i que es reprodueix per mitjà de llavors (pins) sinó allò que es recupera sol després d’un incendi i que rebrota des de la soca (olivera, ametller, garrofers, etc..). Les alzines s’ha comprovat que de forma natural han rebrotat.

D’aquesta manera, tindrem un ecosistema més divers i un paisatge de mosaic (on es combinin zones de bosc, zones de cultiu i zones més obertes amb vegetació herbàcia i arbustiva que afavoreix els polinitzadors) més resilient davant dels efectes del canvi climàtic (sequera, incendis…). El fet de plantar arbres fruiters a més a més proporciona aliment directe als animals.

Com podem col·laborar?

El proper diumenge 26 de març, dins la Marxa de Primavera, s’han organitzat quatre torns amb la col·laboració de l’ADF per fer el manteniment dels arbres que es van plantar a una parcel·la propera seguint el mateix procediment que les escoles. Encara hi ha places disponibles. Podeu omplir el formulari en línia en aquest lloc web.

Així mateix, donat que la disponibilitat d’aigua durant els primers tres anys és crucial per la supervivència d’aquests 150 arbres plantats, s’han organitzat quatre matins familiars de reg durant els propers mesos. Seran els dies 22 d’abril, 14 de maig, 10 de juny i 9 de juliol, de 10.00 a 12.00h. El punt de trobada serà la cuïlla de Quatre Camins, al final del Camí de la Roca Dreta. Per inscriure’s cal enviar un correu electrònic a mambient@martorell.cat o trucar al 937753434. Més informació a martorell.cat/serradelataix.