Licitat el contracte pel projecte d’ampliació del quart carril a l’AP-7 entre la connexió amb la B-23 i l’enllaç de Martorell

741

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma) ha licitat un contracte de serveis per redactar el projecte ‘Ampliació a quart carril a l’autopista AP-7 des de la connexió amb l’autovia B-23 fins a l’Enllaç de Martorell’. El pressupost base de licitació és de 3,87 milions d’euros. L’objecte és redactar un projecte per a l’ampliació de la capacitat de la autopista entre els quilòmetres 163 i 171,9 mitjançant l’addició d’un quart carril, en gairebé 9 quilòmetres d’autopista, per a la qual cosa s’estima un import de 94 milions d’euros aproximadament.

La licitació de la redacció del projecte se suma a d’altres ja licitades per a l’ampliació de la capacitat de l’autopista, com són els quarts carrils entre els enllaços de Martorell i Vilafranca Centre o entre Montornès del Vallès i Sant Celoni, en el marc del programa de millora de la funcionalitat i accessibilitat de l’AP-7.