Martorell comença la revisió del Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible

1605

L’Ajuntament de Martorell ha iniciat recentment, juntament amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona i l’empresa Mcrit, els treballs de redacció de la revisió del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Martorell (PMUS) que té com a objectiu l’assoliment d’una mobilitat més sostenible en l’àmbit local pel període 2023-2027 i es presentarà el pròxim 26 d’octubre, a les 19.00h, al Centre Cultural.

Els Plans de Mobilitat urbana són el document bàsic per a configurar les estratègies de mobilitat sostenible dels pobles de Catalunya tal com s’estableix a la Llei 9/2003 de la mobilitat, entre altres normatives relacionades amb la mobilitat.

Actualment, Martorell ja disposa d’un Pla de Mobilitat Urbana des de l’any 2010, i ara es renova per adaptar-se a les noves realitats del municipi.

L’Ajuntament, amb col·laboració de la Diputació de Barcelona, ha contractat un equip redactor del pla, que ja ha començat els treballs de redacció i l’avaluació de l’execució del pla de mobilitat vigent.

La revisió del Pla de Mobilitat de Martorell representa una oportunitat per reflexionar sobre el model urbà, per a dotar de coherència les diferents actuacions ja empreses per l’Ajuntament i definir les estratègies futures en consonància amb un model de mobilitat sostenible, segura i accessible per a tothom.

L’inici dels treballs de revisió del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Martorell (PMUS) es presentarà el pròxim dimecres 26 d’octubre a les 19.00 h a la Sala Muxart del Centre Cultural en un acte obert al públic on s’explicaran els objectius, les accions realitzades fins ara, així com les fases de redacció i la metodologia que s’utilitzarà en l’elaboració de la revisió del pla.

Un pla amb objectius ambientals i saludables

Les propostes d’un Pla de Mobilitat tracten sobre la mobilitat des del punt de vista del vianant, la bicicleta, els vehicles de mobilitat personal, el transport públic, el vehicle privat, l’aparcament i el transport de mercaderies.

Entre els objectius específics del nou PMUS de Martorell, hi ha el de potenciar la mobilitat sostenible i segura complint amb la legislació vigent; aportar més seguretat als desplaçaments i disminuir l’accidentalitat; configurar un model de transport més eficient; incrementar la qualitat de vida sense comprometre les condicions de salut i augmentar la integració social.

Els objectius del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Martorell estan alineats amb els objectius de l’Agenda Urbana de Martorell i amb altres plans municipals com el Pla de Transició Energètica.

Fases de redacció del PMUS

Els treballs de redacció del PMUS s’estructuraran en 3 fases, prediagnosi, diagnosi i propostes, durant el termini aproximat d’un any, i es preveu la seva aprovació a finals del 2023.

L’objectiu de la primera fase de prediagnosi és la identificació de les principals problemàtiques a abordar en el marc dels treballs i l’establiment dels objectius i prioritats per a l’horitzó temporal del pla. Aquesta identificació es realitzarà fonamentalment a partir d’enquestes a la ciutadania i agents implicats del municipi, treballs de camp, reunions amb tècnics i polítics i la participació ciutadana.

Tanmateix, s’avaluarà el grau d’execució de les mesures proposades en l’anterior pla de mobilitat PMUS per obtenir les principals conclusions respecte al nivell de compliment dels objectius que s’hi van establir.

En la segona fase de diagnosi, es farà èmfasi en l’anàlisi de les problemàtiques detectades en la fase anterior, per tal de dotar de rigor i major coneixement a cada aspecte identificat. Aquesta anàlisi es realitzarà a partir de la presa de dades de mobilitat necessàries, tant qualitatives com quantitatives. Si s’escau, i fruit de les anàlisis efectuades, podran identificar-se altres problemàtiques i nous objectius que no hagin estat considerats a la fase anterior.

I la fase de propostes té per objectiu abordar les problemàtiques identificades de forma propositiva per tal d’aconseguir millores en sintonia amb els objectius del PMUS.

El conjunt de la ciutadania podrà participar en l’elaboració d’aquest nou pla de mobilitat amb l’objectiu que el document inclogui el màxim de sensibilitats entorn de la mobilitat del municipi de cara al futur proper.