Martorell demanarà a la Generalitat posposar o revisar l’impost del CO2

3861

L’Ajuntament de Martorell instarà la Generalitat a que posposi i revisi el recent impost d’emissions de CO2. El Ple Municipal de dilluns va considerar que la manera d’aplicar l’impost suposa un greuge per les famílies i negocis de rendes baixes. La moció va ser consensuada i avalada per Junts per Martorell i Ciutadans, mentre que els PSC i Movem es van abstenir i ERC hi va votar en contra.

L’Impost d’Emissions de Diòxid de Carboni dels Vehicles de Tracció Mecànica és en vigor des de l’1 de setembre de 2021. A ulls dels dos partits proposants de la moció, és “una figura impositiva millorable”.

L’alcalde Fonollosa matisava a la sessió telemàtica que “no n’estem en contra, però està mal dissenyat. No té en compte el quilometratge ni la situació econòmica de cada persona, i implica que acabi pagant qui menys poder adquisitiu té”.

Xavier Fonollosa, alcalde de Martorell

El regidor de Mobilitat, Lluís Sagarra, afegia que “des de l’equip de govern tenim clar que el desenvolupament sostenible i el medi ambient són una de les prioritats, però cal fer conscienciació ambiental en positiu, amb campanyes i estímuls fiscals més que no pas a base d’impostos”.

Alhora, va enumerar accions del govern local: “Les bonificacions fiscals per a la instal•lació de plaques fotovoltaiques, o demanar un nou sistema tarifari del transport públic”, entre d’altres.

Lluís Sagarra, regidor de Mobilitat de l'Ajuntament

La moció argumenta que “les famílies, els autònoms i les empreses pagaran el mateix independentment dels quilòmetres recorreguts o del combustible utilitzat”. En conseqüència, “estaran més penalitzades les famílies i negocis de rendes baixes” que, a més, “no poden canviar de vehicle ni tampoc tenen una alternativa viable de transport públic, cosa encara més evident a l’àmbit rural, on les alternatives al vehicle privat són molts cops inexistents”, defensava el regidor de C’s, Juan José Pérez.

Juan José Pérez, portaveu de C's

El text esgrimeix que l’impost “no incentiva una menor contaminació, ja que no guarda la imprescindible correlació entre l’import a pagar i els efectes contaminants del vehicle”. I qüestiona també la seva posada en marxa “en el moment actual, amb la crisi econòmica causada per la pandèmia de la Covid-19, que ha reduït el PIB a Catalunya un 9%. Implantar nous impostos no ajuda ni a les famílies ni als negocis”.

La portaveu del PSC, Remedios Márquez, va lamentar que no s’haguessin inclòs aportacions del seu grup, que acusaven la Generalitat “de deixar perdre ajuts estatals i europeus”, d’una “paralització els darrers 10 anys envers les energies renovables” i d’un “incompliment dels plans normatius”. Va afegir que “sense impostos no podem evolucionar”.

Remedios Márquez, portaveu del PSC

Movem Martorell advertia que “si les mesures que es prenen no redueixen la contaminació de forma molt dràstica, caldrà seguir prenent-ne més”, expressava Xavi Sáez. Ell mateix reconeixia que “l’impost ha de ser més progressiu”, però que “al marge de la Covid-19, ens trobem davant el major repte de la història”.

Xavier Sáez, regidor de Movem Martorell

ERC es va posicionar en contra. Víctor de León argumentava que aquest impost “va lligat a l’Agenda 2030 i als objectius de desenvolupament sostenible. Ja s’aplica a molts països europeus i, de fet, aquí anem tard”. Reconeixia que “no acaba de ser del tot just”, però que cal prioritzar i valorar “el que es podrà dur a terme amb la seva recaptació”.

Víctor de León, portaveu d'ERC

La moció aprovada instarà el govern català “a posposar i revisar a fons” aquest impost per a fer-lo més eficient, just i progressiu; a prioritzar mesures mediambientals basades en la conscienciació i l’incentiu de l’ús de les energies verdes; a exigir inversions en la millora del transport públic reclamant a l’Estat les inversions previstes des de fa anys a Catalunya i no executades; a reclamar a la Generalitat la implantació el més aviat possible de la T-Mobilitat a tot Catalunya i no només a l’Àrea Metropolitana- i a notificar-ho a les diferents administracions i entitats mediambientals.

Juan José Pérez, portaveu de C's

L’Ajuntament s’oposarà al recurs d’apel·lació interposat per la Generalitat contra la sentència que donava la raó a l’administració local en la decisió -aprovada en Ple- de revertir els terrenys cedits per a construir el Centre de Formació de Professionals de l’Automoció (CFPA).

L’alcalde, Xavier Fonollosa, va defensar que la recuperació dels terrenys, davant l’incompliment de l’administració catalana, “mai ha estat un objectiu d’aquest Ajuntament, i sí en canvi la voluntat que es posi en funcionament el Centre”. Per això, per evitar que continuï aquest procediment judicial, “la Generalitat hauria de restablir el projecte original del Centre, aprovat en acord de govern el 2015”. La moció es va aprovar per unanimitat.

A la part d’activitat de control, es va posar en coneixement la baixa per recent defunció del regidor de l’Ajuntament de Martorell Lluís Tomàs, i la seva substitució per Maria Pilar Torres Fernández, número 8 de la darrera llista electoral del PSC de Martorell de 2019, qui ben aviat començarà a exercir en el nou càrrec.