‘Martorell Educa 360’ es compromet amb l’ús del català a les activitats extraescolars

419

El Centre de Normalització Lingüística (CNL) Ca n’Ametller, del Consorci per a la Normalització Lingüística, ha dut a terme aquest 2024 i per tercer any consecutiu una formació sobre usos lingüístics a 44 monitors de les activitats extraescolars del projecte ‘Martorell Educa 360’, de l’Ajuntament de Martorell, per encàrrec del mateix Ajuntament.

Martorell Educa 360‘ és un programa d’acció destinat a donar a la infància i l’adolescència del nostre municipi més i millors oportunitats educatives en els diferents temps i espais de la seva vida. Per tal de construir itineraris educatius més personalitzats, amb més significat i més motivadors per a l’alumnat. I ho fa vinculant l’escola, les famílies, les entitats i tota la comunitat educativa; vetllant per garantir l’equitat i la igualtat d’oportunitats.

És per això que el CNL Ca n’Ametller intervé en la formació dels monitors, per interrelacionar-los amb l’ecosistema lingüístic de la ciutat i garantir, així, l’accés a la llengua catalana a tots els infants que hi participen de les activitats extraescolars.