Martorell supera la mitjana catalana de recollida selectiva neta de residus

667

Martorell supera la mitjana catalana de recollida selectiva neta de residus i és la tercera població del Baix Llobregat en el rànquing del 2014, només per sota de Collbató i Corbera de Llobregat. En total, es van recollir 27.895 tones, un 40,66%, segons dades de l’Agència Catalana de Residus.

La recollida selectiva consisteix a recollir diferenciadament diferents fraccions dels residus municipals amb la finalitat de poder-les reciclar. La recollida selectiva i el reciclatge permeten estalviar recursos escassos i part de l’energia necessària per a la fabricació dels productes a partir de matèries primeres verges.

L’aspecte bàsic de la recollida selectiva és la selecció que els ciutadans i els comerços realitzen dels productes recuperables i que, posteriorment, l’administració s’encarrega de gestionar.

En aquest sentit, Martorell és el tercer municipi del Baix Llobregat en el rànquing de recollida selectiva neta de residus, és a dir, sense impropis.

El regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament, Adolf Bargués, constata que aquests bons resultats “són fruït de la instal·lació dels contenidors soterrats a Martorell l’any 2010 i a les campanyes de conscienciació ciutadana”. Bargués també ha recordat que, si els ciutadans fan la tria correctament, el municipi estalvia penalitzacions a l’abocador.

L’any 2014 es van generar a Catalunya 3,6 milions de tones de residus municipals, xifra que suposa un lleuger increment, de l’1,7%, respecte el 2013. A la regió metropolitana de Barcelona (Alt Penedès, Àrea Metropolitana de Barcelona, Baix Llobregat, Garraf, Maresme, Vallès Occidental i Vallès Oriental) la xifra va ser de 2.221.997 tones, un 0,88% més que l’any anterior.

Residus per càpita

Quant a la generació de residus per càpita, a Catalunya va ser d’1,33 kg per habitant i dia, una xifra molt similar a la mitjana europea de l’any 2013. A la regió metropolitana de Barcelona es va situar en 1,21 kg/hab/dia, per sota de la mitjana catalana. Del total dels residus municipals, al conjunt de Catalunya la recollida selectiva neta, un cop extrets els residus impropis —els que no corresponen a la fracció on s’han dipositat—és d’un 31,24%, mentre que a la regió metropolitana de Barcelona s’ha situat en el 28,55%.

Dades comarcals

En l’àmbit comarcal, Collbató és el municipi del Baix Llobregat amb millors xifres de recollida selectiva neta amb un 55,45% (4.427 tones) l’any 2014, seguit de Corbera de Llobregat (14.237 t, 41,14%), Martorell (27.895 t, 40,66%), Esparreguera (21.685 t, 39,41%) i Sant Esteve Sesrovires (7.542 t, 32,14%).