Obert el termini per inscriure’s a la borsa de treball per cobrir vacants de monitors d’estiu

4031
Activitats d'estiu PMSAPM
Activitats d'estiu PMSAPM

El Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell (PMSAPM) convoca un procés de selecció per a la creació d’una borsa de treball, per cobrir vacants de monitors específics per a la prestació d’activitats d’estiu. La presentació de sol·licituds es farà a l’Oficina d’Atenció a l’Usuari del PMSAPM, a la plaça de la Vila, 27, del 22 de març al 10 d’abril, ambdós inclosos.

Les persones interessades hauran de complir un seguit de requisits, com ara, disposar del Graduat Escolar, FP1, Graduat en ESO (o equivalent o superior), estar inscrit al Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya, tenir la nacionalitat espanyola o la de qualsevol dels països membres de la Unió Europea, tenir 16 anys i no excedir, si escau, de l’edat màxima de jubilació forçosa.

Les proves de selecció inclouran una prova de català (nivell B1), una prova de castellà (nivell B1) per a les persones que no tinguin la nacionalitat espanyola, així com una fase de concurs de mèrits i una entrevista personal.

Per poder prendre part en el procés de selecció, les persones interessades hauran de fer-ho constar mitjançant sol·licitud facilitada a l’Oficina d’Atenció a l’Usuari del PMSAPM Registre General de l’Ajuntament o en el següent enllaç:

https://www.martorell.cat/ca/pag625/recursos-humans.htm

Juntament amb la sol·licitud s’haurà d’aportar una sèrie de documentació, relacionada a les següents bases:

https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=101829&idens=811410007