Orientació, formació i experiència professional per a 10 joves de Martorell

2149
Curs Mantenidor al Molí Empresa
Curs Mantenidor al Molí Empresa

El Consell Comarcal del Baix Llobregat, en col·laboració amb 19 municipis de la comarca, torna a posar posa en marxa aquest mes el programa d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya ‘Joves per l’Ocupació’, que inclou a 10 joves martorellencs d’un total de 80 de la comarca.

Durant un any, els 80 joves seleccionats, participaran en una de les cinc especialitats de formació professionalitzadora previstes en el programa per millorar la seva inserció laboral: Mantenidor/a integral (270h), Protecció i preparació de superfícies de vehicles (290h), Mosso de magatzem (230h), Auxiliar/dependent-a comerç (300h) i Auxiliar de cuina i cambrer-a (280h). Dels 80 participants en el programa 10 seleccionats són de Martorell.

Especialitats impartides a Martorell

El Centre de Promoció Econòmica de Martorell acull enguany la realització de dues d’aquestes especialitats formatives en les seves instal·lacions: el curs de Mantenidor-a integral (pintura, jardineria, electricitat) i el curs d’Auxiliar/dependent-a comerç.

El curs de Mantenidor/a Integral es va iniciar el passat 13 de març i té una durada de 250 hores dividides en  tres mòduls diferents; Pintura, Jardineria i Electricitat, mentre que el curs d’Auxiliar/dependent-a Comerç, iniciat el passat 6 de març, té una durada de 300 hores dividides en set mòduls.

Un cop realitzada la formació, els alumnes tenen la possibilitat de completar els coneixements a través de pràctiques en empreses facilitant la seva inserció al mercat laboral amb un seguiment tutoritzat. Aquesta actuació té per objectiu l’adquisició dels coneixements pràctics necessaris pel desenvolupament adequat d’una ocupació, realitzant una activitat professional en empreses vinculades amb els sectors clau del projecte i generadors d’ocupació a la comarca.

Les cinc formacions professionalitzadores s’inicien aquest mes de març i finalitzaran durant el mes de juny. Les imparteixen les tècniques del programa i professionals de cadascuna de les especialitats en diferents municipis.

Els 10 joves seleccionats de Martorell, 7 homes i 3 dones, rebran formació i la possibilitat de fer pràctiques en empreses en diferents especialitats; 4 joves realitzen el curs d’Auxiliar/dependent-a comerç, 1 jove el curs d’Auxiliar de cuina i cambrer-a, 1 jove el curs de Protecció i preparació de superfícies de vehicles,  2 joves es formen en Mosso de magatzem  i els 2 restants es formen en Mantenidor-a integral.

Ajuts econòmics als participants i empreses

El programa contempla ajuts pels joves durant la formació i les pràctiques en empreses: incentius i ajuts de transport, tots dos si es compleixen els requisits del programa. Per facilitar la contractació de les persones participants, se subvencionaran a aquelles empreses que formalitzin contractes amb una durada mínima de 6 mesos.


Programa ‘Joves per l’Ocupació’

‘Joves per l’Ocupació’ està impulsat per l’Ajuntament de Martorell, a través de la regidoria de Promoció Econòmica, i en col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat. Està subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, i el Fons Social Europeu, d’acord amb el Programa d’Experiència Professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya ‘Joves per l’Ocupació’.

Aquest programa està adreçat a 80 joves d’entre 17 i 25 anys inscrits al Servei d’Ocupació de Catalunya i en el Registre de Garantia Juvenil i, d’altra banda, no tenir finalitzats els estudis d’ESO o bé, si es té la secundària obligatòria, no haver finalitzat cap grau de formació professional ni batxillerat.

Té una durada de 12 mesos i inclou activitats i actuacions destinades a dotar la persona jove de coneixements, habilitats, estratègies i recursos tècnics per afavorir la seva entrada al mercat laboral i millorar les seves competències professionals.

Els participants tindran oportunitat de rebre una orientació professional, ampliar la seva formació i realitzar pràctiques en empreses i alguns podran accedir a un contracte laboral d’una durada de sis mesos. L’objectiu és millorar l’ocupabilitat dels joves i fomentar el seu retorn al sistema educatiu per a l’obtenció del graduat en ESO o per continuar els estudis reglats, combinant accions d’orientació, formació i l’adquisició d’experiència professional en empreses.

Una acció clau del programa és la formació obligatòria, si s’escau, per a l’obtenció del títol de graduat en ESO, mitjançant Escoles d’Adults o via online, a través de l’Institut Obert de Catalunya (IOC), amb suport tutorial. Les despeses aniran a càrrec del programa.

Al llarg del programa cada jove tindrà una tutora de referència que li donarà suport en totes les accions en les quals participarà inclosa l’acompanyament a la inserció. També hi ha la possibilitat de fer pràctiques no laborals en empreses.

Des de l’última edició de Joves per l’Ocupació un 20% dels joves participants s’han aconseguit inserir en el mercat laboral.

www.moliempresa.cat