Prohibit encendre foc a menys de 500 metres del bosc, del 15 de març al 15 d’octubre

1219

Del 15 de març al d’octubre, ha quedat prohibit fer foc al bosc. La prohibició implica que no es podrà fer foc a cap terreny forestal, amb o sense arbres, ni tampoc a 500 metres al voltant. Especialment, no es poden cremar restes de poda, forestals, agrícoles o de jardineria, ni marges pròxims a zones forestals, sense una autorització expressa de la conselleria d’Agricultura.

Tampoc es poden fer focs d’esbarjo i altres relacionats amb l’apicultura; dins de les àrees recreatives i d’acampada i en les parcel·les de les urbanitzacions es podrà fer foc quan s’utilitzin barbacoes d’obra amb mataguspires.

També queda prohibit llançar objectes encesos; tirar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol tipus que puguin provocar un foc; llançar coets, focs d’artifici i altres artefactes que continguin foc, i utilitzar bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

Aquestes mesures s’han establert per tal de prevenir incendis. Aquest 2015 ja hi ha hagut a Catalunya 68 incendis forestals, que han cremat 24,39 hectàrees forestals.