Promoció Econòmica desenvolupa dos programes per impulsar el creixement d’empreses

746

L’Ajuntament de Martorell, a través del Centre de Promoció Econòmica, participa de nou en dos programes de suport i assessorament personalitzat adreçats a empreses (pimes) d’alt potencial de creixement del Baix Llobregat i Barcelona. Es tracta del programa ‘Accelera el creixement’ i el programa ‘Start Up Training’, que enguany dona un salt qualitatiu i passa a anomenar-se ‘Start Up Advance Fes créixer el teu negoci”. Els programes els promouen la Diputació de Barcelona, PIMEC, ajuntaments de la zona, Innobaix i el Consell Comarcal del Baix Llobregat.

La Regidoria de Promoció donarà a conèixer aquestes dues propostes al teixit empresarial del municipi, per tal de facilitar a les empreses les eines necessàries perquè puguin créixer. Tots dos programes van adreçats a empresaris amb un projecte d’elevat potencial de creixement i tenen com a objectiu ajudar a impulsar el creixement d’aquestes pimes, a través de formació específica d’alt creixement, tutories, project management, mentoring i un assessorament personalitzat en elements primordials de la competitivitat empresarial, com són el finançament, la innovació, l’estratègia empresarial, la internacionalització, l’estructura directiva o la comercialització i el màrqueting.

Característiques dels programes

El programa ‘Accelera el creixement’ ha iniciat la seva sisena edició per ajudar a incrementar la competitivitat a 50 empreses amb alta capacitat de creixement, innovació, internacionalització i generació de llocs de treball. La bona valoració de les 250 empreses participants a les cinc edicions anteriors del programa avalen l’aposta per a una nova convocatòria. El programa permetrà que 50 pimes més, accelerin el seu creixement, les empreses que vulguin presentar la seva candidatura tenen temps fins al 5 de juny a la seu o delegacions de PIMEC o bé als Centres Locals de Serveis a les Empreses que participen al programa, en el cas de Martorell al Centre de Promoció Económica Molí Fariner.

La selecció d’empreses

Un comitè de persones expertes serà l’encarregat d’avaluar les candidatures rebudes que compleixin els requisits. A partir d’entrevistes personals, el comitè farà la selecció final de les 50 empreses amb major potencial de creixement. Existeix un conjunt de variables a complir per part de les empreses participants en el programa. Les variables són les següents: petites i mitjanes empreses amb tres treballadors o més; empreses amb la matriu o el centre de decisió a la demarcació de Barcelona (exclosa Barcelona ciutat); empreses amb una trajectòria empresarial igual o superior als cinc anys; empreses amb voluntat d’invertir en el propi creixement.

Passos per acompanyar el creixement

El procés d’acompanyament a les pimes participants per configurar el pla de creixement el conformen sessions col·lectives (9 hores) i d’atenció individual (16 hores) durant sis mesos. Un cop elaborats els plans de creixement empresarial, es donarà suport a les necessitats que cada empresa ha identificat i se les acompanyarà durant tres mesos més per superar els reptes plantejats mitjançant sessions individuals d’assessorament (20 hores), sessions d’exposició de bones pràctiques empresarials i classes magistrals col·lectives impartides per persones expertes en matèries com lideratge, innovació, finançament, comercialització i internacionalització (24 hores).

Al llarg de tot el procés, un equip de tutoria de PIMEC i en el cas de Martorell, el Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner de l’Ajuntament de Martorell estaran a disposició de les empreses participants per acompanyar-les en tot el programa.

Continguts programa
El programa té una durada de 12 mesos i està repartit en tres fases. Inclou més de 70 hores de suport per a cada empresa. La fase 1 servirà per seleccionar les empreses participant; la fase 2 desenvoluparà el Pla de Creixement (sessió d’inauguració-Networking (2h), sessions col·lectives (9h) i sessions individuals in company (16h): diagnosi i canvas actual, sessió d’enfocament, canvas futur, disseny del pla de creixement i sessió d’orientació a l’acció); i la fase 3 serà de suport a l’acció ( sessions individuals in company (20 hores), 5 Masterclasses i best practises (24h): Comercialització, Innovació, Internacionalització, Finançament i Lideratge, i Sessió de cloenda).

Inscripcions i contacte
Les empreses de Martorell interessades a participar-hi s’han de posar en contacte o enviar el formulari d’inscripció abans del 5 de Juny de 2017, al Centre de Promoció Econòmica de Martorell (Camí del Riu s/n · 08760 Martorell), trucar telèfon 93 775 31 01 o enviar un correu electrònic a moliempresa@martorell.cat, per tal que us puguem ampliar els detalls del programa.