SEAT implanta un protocol per prevenir la violència de gènere

909
SEAT activa protocol contra la violència de gènere
SEAT activa protocol contra la violència de gènere

SEAT ha aprovat la implantació d’un protocol intern de prevenció de violència de gènere amb l’objectiu de protegir el dret de totes les treballadores a viure fora de perill de la violència de gènere. La posada en marxa d’aquesta iniciativa ha estat promoguda per la Comissió d’Igualtat de la companyia, formada per la representació social i la direcció de l’empresa, i assessorada per la reconeguda Fundació Ana Bella.

El document defineix un marc d’actuació per acompanyar i donar suport a les víctimes, informar-los dels drets laborals que els emparen i activar mesures concretes per conciliar la relació laboral amb les seves circumstàncies personals o familiars. A més, SEAT activarà un pla de sensibilització perquè tota la companyia es conscienciï de la necessitat d’eradicar aquest problema social.

Gràcies a aquesta iniciativa entren en vigor nombroses mesures de suport a les víctimes entre les que destaquen la flexibilitat i reordenació del temps de treball, la possible recol·locació en un altre centre i la justificació d’absències i permisos, així com ajudes econòmiques per a atenció mèdica i psicològica o per a un canvi de domicili en cas de necessitat.

Un segon bloc rellevant està destinat a garantir la seguretat de la víctima en vinculació amb la seva vida laboral, amb accions com l’entrada en cotxe al centre de treball, la disposició d’un telèfon mòbil d’empresa, controls d’entrada, canvis d’ubicació i seguiment d’horaris de treball i transport. Les víctimes de violència de gènere tindran a la seva disposició l’equip de suport psicològic de CARS, el Centre d’Atenció i Rehabilitació Sanitària que es troba a les instal·lacions de Martorell.

A aquest pla podran acollir-se les treballadores reconegudes com a víctimes de violència de gènere, sempre des de la confidencialitat i el respecte a la seva intimitat. Aquelles víctimes que no estiguin reconegudes encara com a tals, per no haver denunciat la situació, seran acompanyades per un equip definit dins de la Comissió d’Igualtat per ajudar-les en el procés i posar-les en contacte amb assessors locals i serveis assistencials existents.

SEAT activarà diverses accions de sensibilització amb l’objectiu que els més de 15.000 treballadors siguin capaços de detectar possibles casos i contribuir a la protecció de les víctimes. En aquesta línia, es realitzarà una sessió de formació oberta a tots els empleats amb Ana Bella Estévez, supervivent de la violència de gènere i creadora de la fundació Ana Bella, amb l’objectiu de conèixer de primera mà com ajudar les víctimes. També es posarà en marxa un correu electrònic intern per poder informar de possibles casos de violència de gènere que siguin detectats.

El nou protocol s’integra dins el pla d’igualtat de la companyia, engegat pel departament de Recursos Humans juntament amb la representació social el 2012, l’objectiu és desenvolupar polítiques que integrin la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes, sense discriminar directament o indirectament per raó de sexe, així com l’impuls i foment de mesures per aconseguir la igualtat real a la companyia.