SEAT vol reduir la seva empremta mediambiental un 50% el 2025

1150
SEAT

La fàbrica de Martorell s’ha proposat reduir a la meitat la seva empremta mediambiental fins a 2025, en comparació amb 2010. A finals de 2016, la companyia va aconseguir millorar els seus principals indicadors mediambientals: consums d’energia i d’aigua, generació de residus, compostos orgànics volàtils i CO2 en un 33,6%. Amb aquesta xifra, l’empresa va aconseguir, dos anys abans del previst, culminar el repte de millorar el seu impacte mediambiental en un 25% fins l’any 2018.

La millora dels indicadors mediambientals s’emmarca en l’estratègia mediambiental de SEAT en l’àmbit de la producció de vehicles, Pla Ecomotive Factory, que preveu mesures per maximitzar recursos i minimitzar les emissions en tots els processos productius de la companyia.

Gràcies a la implantació del Pla, l’any 2011, SEAT ha aconseguit disminuir les emissions de CO2 en un 66,2%, amb mesures com la recuperació de calor dels processos, eficiència en el control de la climatització i l’aïllament tèrmic , subministrament de calor extern amb biomassa o la compra d’energia verda, entre d’altres.

A més, la companyia ha generat menys residus i compostos orgànics volàtils, concretament un 41,4% i un 16,2% menys, respectivament, gràcies a la separació selectiva d’envasos o la substitució d’alguns dels dissolvents i ceres usades en el procés productiu. El consum d’energia s’ha reduït un 21,7%, i el d’aigua, un 22,5%, amb mesures com la reducció de la temperatura en alguns processos de fabricació o la instal·lació d’un nou filtre en la prova de pluges per verificar l’estanquitat dels cotxes.

SEAT
SEAT

El Pla Ecomotive Factory ha permès reduir el consum energètic per vehicle produït prop d’un 20% des de l’any 2010. En comparació amb la mitjana dels fabricants del seu sector a Europa, la marca consumeix, aproximadament, la meitat d’energia per produir un vehicle, un 23% menys d’aigua i emet un 65% menys de CO2.

La implantació de lluminàries LED, la millora en l’aïllament d’instal·lacions i tallers o la recuperació de calor i fred per a la climatització, són algunes de les mesures implementades. A més, la meitat de l’energia consumida per SEAT prové de fonts renovables, un origen que en el cas de l’electricitat consumida arriba al 100%.

A més, han aconseguit estalviar a través d’accions com la recuperació de l’aigua mitjançant una segona etapa d’osmosi inversa, que permet aprofitar parcialment l’aigua de rebuig; l’aprofitament en altres processos de les aigües de condensació dels climatitzadors, o les diferents millores introduïdes en els sistemes de depuració i filtració en la prova de pluges, entre altres accions.

SEAT
SEAT

Projecte SEAT al Sol

SEAT al Sol és el projecte més emblemàtic de l’estratègia mediambiental de SEAT. Inaugurada l’any 2013, es tracta de la major planta solar de la indústria de l’automòbil i ocupa una superfície de 276.000 m2, l’equivalent a 40 camps de futbol. La planta de Martorell està equipada amb prop de 53.000 panells solars i produeix prou energia en un any com per carregar diàriament 3 milions de telèfons. A més, ha aconseguit evitar l’emissió de 8.300 tones de CO2 a l’any, el que equival a 10 vegades la quantitat absorbida pel Central Park de Nova York.

Un altre projecte de referència és el dels ponts d’accés auto-il·luminats a la fàbrica de Martorell. La combinació de rajoles trepitjables que generen 0,1 KWh/dia amb rajoles que aprofiten l’energia solar permet il·luminar de manera autònoma els ponts d’accés Est 1 i Est 2. Entre les mesures implementades el 2016, destaca també el projecte de recuperadors d’energia, que consisteix en la instal·lació de cel·les en les xemeneies de pintures que recuperen calor per efecte Seebeck.