S’enllesteix la reurbanització dels carrers Sant Joan, Sant Lluís, Comerç i Gomis

1018
Obres Can Carreres

L’Ajuntament de Martorell ha enllestit la reurbanització dels carrers Sant Joan, Sant Lluís, Comerç i Gomis al barri de Can Carreres. Les obres han tingut una durada de cinc mesos i s’han fet en diferents fases per evitar l’impacte en la circulació. Els treballs han suposat una remodelació integral d’aquests carrers, ubicats al voltant de l’estació de RENFE, per fer-los més agradables i segurs.

L’actuació ha consistit en l’ampliació de voreres, la creació d’una plataforma única de prioritat per als vianants, la renovació de les xarxes de subministraments, la instal·lació de fanals tipus LED més eficients energèticament, l’eliminació de barreres arquitectòniques i el plantat d’arbrat per incrementar el verd urbà.

L’equip de govern fa realitat el compromís de millora global de carrers i places del barri, iniciada el 2015 amb l’actuació al carrer Montserrat. “En cinc anys hem urbanitzat tots els carrers de Can Carreres. Ara ens queda un espai entre Can Carreres i l’antiga N-II -la plaça Maria Canela i el passatge Central Elèctrica- que ja tenim projectat. Així, haurem conclòs la urbanització de tot un barri sencer, com ja vam fer amb El Pla. D’aquesta manera, seguim donant una qualitat urbana determinada a Martorell per ser l’enveja de la comarca”.

Xavier Fonollosa, alcalde de Martorell

La regidora de Serveis Urbans i Via Pública, Elisabeth Plaza, ha recordat que “les obres formen part del conjunt d’intervencions que l’Ajuntament de Martorell realitza dins del projecte ‘Actuacions per a una mobilitat sostenible a Martorell’, que compta amb la subvenció del Programa d’Incentius a la Mobilitat Eficient i Sostenible (MOVES) convocat pel Ministeri per a la Transició Ecològica i amb cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)”.

Elisabeth Plaza, regidora de Serveis Urbans i Via Pública

Paral·lelament, entre el 18 i el 21 de juny, s’han dut a terme les obres de millora de l’aparcament de l’estació de RENFE. “Una actuació conjunta amb l’operador ferroviari, coordinada per l’Ajuntament, que s’adiu amb l’entorn. No s’hagués entès urbanitzar els carrers del voltant i que l’aparcament quedés de la manera que estava. És una reforma global que calia fer i que la ciutadania ha percebut molt positivament”, ha dit Fonollosa.

Xavier Fonollosa, alcalde de Martorell

RENFE ha finançat l’asfaltatge del ferm per tal d’eliminar les irregularitats, mentre que l’Ajuntament s’ha encarregat de repintar les places d’aparcament, eixamplar-les i ampliar-ne el nombre, tractar la jardineria, retocar les vorades, endreçar els murs i perímetres, i soterrar les línies aèries de telèfon.