El proper 28 de maig de 2023 se celebraran les Eleccions Municipals per tal que la ciutadania esculli la composició del govern de l’Ajuntament de Martorell. Algunes persones estrangeres residents a la població podran participar en aquests comicis. En concret, els qui tenen nacionalitat de països de la Unió Europea i també residents de diversos països amb tractats de reciprocitat de vot: Bolívia, Cap Verd, Colòmbia, Corea del Sud, Xile, Equador, Islàndia, Noruega, Nova Zelanda, Paraguai, Perú, Regne Unit i Trinitat i Tobago.

En el cas de la ciutadania de la Unió Europea no espanyola resident a l’Estat espanyol, per poder participar a les Eleccions Municipals han de ser majors de 18 anys el dia de la votació, estar inscrits en el padró municipal i manifestar de voluntat d’exercir el dret de vot en els comicis. El termini, tant d’inscripció al padró com de manifestació de la voluntat de votar, finalitza el 30 de gener de 2023.

La ciutadania de tercers països amb acords de reciprocitat de vot resident a l’Estat espanyol pot sol·licitar la inclusió al cens electoral si és major de 18 anys el dia de la votació, si s’està inscrit al padró municipal i es disposa d’autorització de residència a l’Estat espanyol.

En aquest cas, s’ha d’haver residit a l’Estat espanyol de manera legal i ininterrompuda, durant almenys cinc anys abans de la sol·licitud d’inscripció al cens electoral, excepte en el cas del Regne Unit de Gran Bretanya i Irlanda del Nord, que es demana un mínim de tres anys anteriors a la sol·licitud d’inscripció, i de Noruega, que es demana tres anys de residència legal i ininterrompuda a l’Estat espanyol el dia de la votació. El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el 15 de gener de 2023.

Per facilitar la sol·licitud d’inscripció, l’Oficina del Cens Electoral (OCE) ha d’haver remès un imprès als estrangers residents a l’Estat espanyol que reuneixin els requisits per participar a les Eleccions Municipals, amb les dades personals i de residència, juntament amb la Clau de tramitació telemàtica (CTT).

Poden tramitar la seva alta al cens per Internet (https://sede.ine.gob.es/cere_ca), o bé presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament de Martorell ubicada al carrer Mur, 61, de dilluns a dijous de 8.00 a 18.00h, i els divendres de 8.00a 14.00h, on se li facilitarà el formulari que ha d’omplir i presentar, aportant targeta de resident vigent (original i fotocòpia).

Un cop sol·licitada la inscripció al Cens Electoral d’Estrangers Residents a Espanya (CERE), arribarà al domicili d’empadronament la inscripció al cens i, posteriorment, la targeta censal on s’indicarà el lloc de votació.

Si s’ha participat en anteriors processos electorals, es manté la condició d’elector o electora sense necessitat de formalitzar una nova declaració.