Tornen les visites amb contacte físic a les residències de gent gran

257

El Pla sectorial de la gestió de la COVID-19 a les residències s’ha actualitzat per recuperar la normalitat de l’activitat, la interacció i els vincles entre els residents i les persones properes. Tornen les visites de familiars, amics i cuidadors en les situacions que garanteixin la no propagació de la infecció en funció de la classificació de la residència.

Les residències amb categoria verda en les que els pacients no estan exposats al virus “recuperen les visites, sempre amb cita prèvia, i es permet el contacte físic entre els visitants i els residents”, segons ha detallat Jonatan Triviño, director tècnic de la Residència Sant Joan de Déu de Martorell. A les residències amb situació groga també es permeten les visites en aquelles zones que han estat habilitades per rebre-les.

“Aquells residents de nova incorporació en aquestes residències, i que per tant han de tenir una prova PCR negativa, també se’ls està permès el contacte físic amb els visitants”, recorda Triviño. Es recomana que el nombre de visitants per resident no sigui de més de tres persones. També es manté un registre diari de les visites i s’ha de confirmar un telèfon de contacte per poder facilitar l’estudi de contactes.

Jonatan Triviño, director tècnic Residència Sant Joan de Déu de Martorell

Els residents sense risc d’infecció i que tinguin la pauta de vacunació completa i els que hagin patit la malaltia en els sis mesos previs no s’hauran d’aïllar. Tampoc s’hauran d’aïllar ni passar quarantena els residents vacunats amb la pauta completa però amb risc d’infecció per haver estat contacte estret d’un cas confirmat. Es manté un cribratge cada quinze dies per als professionals vacunats i tres a la setmana per als que no ho estan.

“Per als professionals que estiguin vacunats es manté la necessitat de fer un cribratge cada quinze dies. Pels que no ho estiguin, el nombre de cribratges continua sent de tres a la setmana”. “Els residents correctament vacunats o que ja han superat la malaltia no cal que siguin sotmesos a proves de cribratge ni a mesures de restricció social durant els tres mesos posteriors a la infecció”, explica Triviño.

Jonatan Triviño, director tècnic Residència Sant Joan de Déu de Martorell

Els professionals externs com ara podòlegs o perruquers i els col·laboradors esporàdics que tinguin contacte directe amb els residents hauran de fer sempre un TAR abans d’entrar a la residència. S’incideix en la necessitat que tots els professionals completin la pauta de vacunació contra la COVID-19 sempre que no existeixin contraindicacions específiques.

“Tot i que en el nostre cas concret, en ser residència verda, feia setmanes que familiars i residents podien mantenir cert contacte físic, aquesta notícia ha estat rebuda amb molta alegria i esperança per part d’usuaris i familiars”. “Hem de seguir actuant amb molta prudència i respectant els protocols de les autoritats sanitàries, però com a professionals tenim ganes de recuperar certa normalitat, ja que el col·lectiu de gent gran és el que més ha patit aquesta pandèmia”, subratlla Triviño.

Jonatan Triviño, director tècnic Residència Sant Joan de Déu de Martorell

Isabel Alba, tècnica de la Residència Anoia de Martorell, que també és residència verda, comenta que, “fins ara fèiem les visites en un espai habilitat, amb una taula i una mampara pel mig. Ara això s’elimina i es poden acostar i tocar, però sempre mantenint higiene de mans i mascareta”.

Isabel Alba, tècnica de la Residència Anoia de Martorell

“La nova mesura ens afavoreix perquè diumenge, 19 de setembre, amb motiu del Dia Mundial de l’Alzheimer (21 de setembre) farem un espectacle on podran venir familiars i acompanyar els seus residents”, remarca.