Un total de 152 alumnes martorellencs comencen dimarts la Selectivitat

210
Selectivitat 2020

Un total de 152 alumnes dels instituts martorellencs afronten enguany les Proves d’Accés a la Universitat (PAU). De l’Institut Joan Oró s’hi presenten 43 alumnes, del Pompeu Fabra 86, i del Col·legi La Mercè 23. Les PAU tindran lloc els dies 8, 9, 10 i 11 de juny.

L’Institut Pompeu Fabrà tornarà a ser una de les seus dels exàmens per als alumnes del seu centre i també del Joan Oró, 144 en total. Tots els estudiants seran distribuïts respectant les mesures de seguretat recomanades per la Generalitat, com es va fer l’any passat. Els estudiants de La Mercè duran a terme les proves a l’Institut El Castell d’Esparreguera.

El director de l’Institut Pompeu Fabra, Xavier Joseph, explica que “la diferència amb el curs passat és que enguany hem de coexistir amb les classes de l’ESO i 1r de Batxillerat, per tant, l’organització ha estat una mica més complexa. Hem habilitat 70 places al gimnàs, 30 a l’Aula Magna i tres classes de 2n de Batxillerat on hi caben 15 alumnes a cadascuna”.

Xavier Joseph, director Institut Pompeu Fabra

“L’accés al centre serà diversificat”, apunta Joseph, “els alumnes que es presenten a les PAU entraran per la porta de l’aparcament, mentre que la resta ho farà per la porta principal”.

Xavier Joseph, director Institut Pompeu Fabra

A Catalunya, encaren les PAU 39.775 estudiants, una xifra que baixa respecte de la convocatòria ordinària del 2020, on es van matricular uns 39.914 alumnes. Aquest curs seguiran vigents les adaptacions adoptades el passat any, quant a flexibilitzar l’optativitat en la tria de preguntes per facilitar que l’alumnat pugui resoldre cadascun dels exàmens amb independència de les circumstàncies que hagin tingut en el procés d’ensenyament i aprenentatge durant el curs escolar.

Les PAU 2021 se celebraran en 225 tribunals (216 el 2020) situats en 62 municipis, entre ells Martorell, i amb la finalitat d’evitar el major nombre de desplaçaments en la mesura del possible, així com les permanències d’espera entre exàmens innecessàries.

Com cada any, les PAU es dividiran en dues fases: la fase general obligatòria, que consta de cinc exàmens, i la fase específica voluntària, que serveix per pujar nota. En la fase general, els estudiants s’examinen de quatre matèries comunes – Llengua catalana i literatura, Llengua castellana i literatura, Llengua estrangera, i Història – i una matèria a escollir entre en les matèries comunes d’opció del Batxillerat – Fonaments de les Arts, Llatí, Matemàtiques, i Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials –. En la fase específica, els estudiants poden examinar-se de fins a tres matèries de modalitat, a escollir entre un total de 22 assignatures.

L’alumnat que obtingui un 5 de mitjana entre la nota de Batxillerat i la qualificació obtinguda en la fase general haurà superat les PAU i tindrà accés a la universitat. En aquest càlcul, la nota de Batxillerat té un valor del 60%, mentre que la fase general té un valor de 40%. Això es complirà sempre que l’alumne obtingui una qualificació mínima de 4 en la mitjana dels cincs exàmens que completen la fase general. La validesa de la qualificació obtinguda en la fase general és indefinida, mentre que l’obtinguda en la fase específica caduca al cap de dos anys.