Reobert el termini d’ajuts a l’IBI per qui no els va poder sol·licitar per la pandèmia

708

L’Ajuntament de Martorell reobre el termini per atorgar subvencions a l’Impost de Béns Immobles (IBI), del 7 al 30 de juny, per a aquelles persones que no van poder tramitar-les degut a la pandèmia. Des d’aquest dilluns, s’ha habilitat al web municipal www.martorell.cat tota la informació necessària per a presentar les sol·licituds corresponents.

Les subvencions es destinen a famílies amb rendes insuficients, residents a Martorell, que siguin propietàries, usufructuàries o arrendatàries de l’habitatge on resideixen habitualment i que tinguin, conjuntament amb els seus convivents, uns ingressos bruts anuals, iguals o inferiors als que figuren en l’article 9 de les bases reguladores.

Per a persones de 65 o més anys que resideixin soles a Martorell amb rendes anuals inferiors o iguals a 13.500 euros. I per a les famílies monoparentals, residents a Martorell que siguin propietàries, usufructuàries o arrendatàries de l’habitatge on resideixen habitualment i que no tinguin un altre habitatge al municipi de Martorell, incloent com a part de l’habitatge habitual un garatge i un traster.