Un total de 155 alumnes martorellencs afronten les Proves d’Accés a la Universitat (PAU)

475

Un total de 155 alumnes dels instituts martorellencs es presenten enguany les Proves d’Accés a la Universitat (PAU). De l’Institut Joan Oró s’hi presenten 43 alumnes, del Pompeu Fabra 79, i del Col·legi La Mercè 33. Les PAU tindran lloc els dies 7, 8 i 9 de juny, i es divideixen en dues fases: la fase general, que és obligatòria i consta d’un total de cinc exàmens, i la fase específica, que és voluntària per a tots els perfils d’estudiants i serveix per pujar nota.

En la fase general, els alumnes s’examinen de quatre matèries comunes (Llengua catalana i literatura, Llengua castellana i literatura, Llengua estrangera, i Història) i una matèria a escollir entre les matèries comunes d’opció del batxillerat (Fonaments de les Arts, Llatí, Matemàtiques o Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials).

Els alumnes que obtinguin un 5 de mitjana entre la nota de batxillerat i la qualificació obtinguda en la fase general de les proves hauran superat les PAU i, per tant, tindran nota d’accés a la universitat.

En aquest càlcul, la nota de batxillerat té un valor del 60% mentre que la fase general té un valor del 40%, sempre que l’alumne assoleixi una qualificació mínima de 4 en la mitjana dels cinc exàmens que integren la fase general.

En la fase específica, que poden fer tant els alumnes de batxillerat com els procedents de cicles formatius de grau superior, els estudiants poden examinar-se de fins a tres matèries de modalitat que trien entre 22 assignatures.

Amb les dues millors qualificacions, un cop ponderades, es calcula la nota d’admissió que pot arribar fins als 14 punts. La ponderació es realitza en funció de les matèries vinculades als estudis que es vulguin cursar i perquè una matèria sigui ponderada ha d’haver estat qualificada amb una nota igual o superior a 5 punts.

Nou de rècord de matriculacions PAU 2023

Un total de 41.671 estudiants de tot Catalunya (40.563 el 2022) s’han matriculat enguany a les PAU 2023. Aquesta xifra suposa un segon rècord consecutiu de matriculacions a les PAU després que en l’anterior convocatòria ordinària se superés per primera vegada la barrera dels 40.000 inscrits.

Del total d’alumnes matriculats, 32.698 (32.174 el 2022) són estudiants amb matrícula ordinària que han acabat aquest curs escolar el batxillerat; 4.782 (4.614 el 2022) són de matrícula lliure (procedents de batxillerat d’altres anys que no van fer les PAU, que volen millorar la seva nota o que només examinen assignatures de la fase específica); i 4.191 (3.775 el 2022) són estudiants provinents de cicles formatius de grau superior que s’examinen d’alguna assignatura en la fase específica.

Quant a les dades de matriculacions per demarcacions, a Barcelona hi ha 31.769 matriculats, a Girona 3.606, a Lleida 2.407 i a Tarragona 3.889 alumnes matriculats per les proves que comencen el pròxim dimecres.

Consultes

Des del 2 de juny, l’alumnat ja pot consultar al Portal d’accés a la universitat la ubicació del tribunal on ha d’examinar-se, una informació que també està a disposició dels centres de batxillerat. Els estudiants matriculats a les proves troben a Canal Universitats tota la informació relativa a la PAU i als exàmens de les diferents matèries, que juntament amb els corresponents criteris de correcció, s’aniran publicant un cop finalitzada cada prova. D’altra banda, en el següent enllaç està recollida tota la informació sobre el calendari i l’horari de les proves.

Pel que fa al resultat de les proves PAU, la data de publicació fixada és el 22 de juny i es podrà consultar al Portal d’accés a la universitat. En el moment de la consulta dels resultats, els estudiants podran descarregar-se el document personal acreditatiu de les seves qualificacions dotat amb un codi segur de verificació.