Comença el curs escolar 2022-23 que enguany comptarà a Martorell amb 5.576 alumnes. El nou calendari suposa l’avançament de l’inici de curs, un dia més de vacances escolars per Nadal i un dia més de lliure disposició. El calendari es pot consultar en aquest enllaç.

Avui, 5 de setembre de 2022, han començat les classes al segon cicle de l’educació infantil i a l’educació primària. El 7 de setembre, ho faran els d’educació secundària obligatòria, batxillerat, cicles formatius de formació professional bàsica, de grau mitjà i superior, els cursos d’especialització de la formació professional, els itineraris formatius específics, els programes de formació i inserció, el curs de formació específic per a l’accés a cicles de grau mitjà i el curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior les classes.

No més tard del 19 de setembre serà l’inici de les classes als cicles formatius de grau mitjà i de grau superior d’arts plàstiques i disseny, els d’arts escèniques, els ensenyaments artístics de règim especial, els graus professionals de música i dansa, els ensenyaments esportius i els ensenyaments de centres i aules de formació d’adults. I no més tard del 22 de setembre, s’incorporaran a les aules els ensenyaments de les escoles oficials d’idiomes.

Del 22 de desembre de 2022 al 8 de gener de 2023 es faran les vacances de Nadal. Del 3 al 10 d’abril de 2023 les vacances de Setmana Santa. El 20 de juny de 2023 acabaran les classes a l’educació secundària obligatòria i batxillerat. El 22 de juny de 2023 posaran punt i final les classes a l’educació infantil i primària. Les classes dels ensenyaments de règim especial, les de la formació professional i les dels centres i aules de formació d’adults acaben d’acord amb la seva programació acadèmica.

A Martorell, com a novetat, des d’aquest curs es poden desenvolupar nous tipus d’estudis, concretament a l’Institut Joan Oró, la Formació Professional Bàsica, i un Itinerari Formatiu Específic de l’àmbit de la jardineria i cura d’animals, comenta la regidora d’Ensenyament, Soledad Rosende.

Soledad Rosende, regidora d'Ensenyament

Aquest curs s’aplicarà el currículum LOMLOE (Llei Orgànica de Modificació de la LOE) a Educació Primària (1PRI, 3PRI, 5PRI) i a l’Educació Secundària (1ESO, 3ESO). I hi ha gratuïtat del nivell 1-2 (nascuts l’any 2020) a les Llars d’Infants. Els centres no han hagut de presentar plans d’organització específics per la COVID-19, però la majoria mantenen l’organització dels moments d’entrades i sortides.

Soledad Rosende, regidora d'Ensenyament

En Infantil 1r cicle de 0 a 3 anys hi ha 235 alumnes; en Infantil 2n cicle de 3 a 6 anys 721 alumnes; a Primària hi ha 1.818 alumnes; a Educació Secundària Obligatòria (ESO) 1.500 alumnes; a Batxillerat 285 alumnes; a Cicles de Formació Grau Mig (CFGM) 441 alumnes; a Cicles de Formació Grau Superior (CFGS) 212 alumnes; al Programa de Formació i Inserció-Pla de Transició al Treball (PFI-PTT) 30 alumnes, i al Centre de Formació d’Adults (CFA) 334 alumnes.