Visita al Parc Logístic de Salut per conèixer els estàndars de qualitat que usa l’Hospital

923

Els membres del Patronat de la Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell, encapçalats pel president i alcalde Xavier Fonollosa, van visitar el Parc Logístic de Salut de Viladecavalls per conèixer de de primera mà els estàndars de qualitat amb els què treballa l’Hospital per oferir el millor servei assistencial als usuaris. L’equipament dóna servei a 29 hospitals, un d’ells, al de Martorell.

El Parc Logístic de Salut, ubicat a Viladecavalls, és un edifici de 18.000 m2 i permet una ampliació de fins a 9.000 m2 amb una ubicació estratègica, construït amb la més moderna tecnologia i dissenyat amb criteris d’eficiència energètica. Aquest conjunt constitueix una plataforma de logística sanitària integrada, que dóna servei a 29 hospitals, 8 centres d’assistència primària, 17 Centres d’Atenció a la dependència i a 8 empreses de serveis. Una altra característica important és l’elevat nivell d’automatització incorporat a cada una de les activitats.

El president del Patronat de la Fundació Hospital Sant Joan de Déu i alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, explica que “el Parc Logístic de Salut és el centre de referència a nivell nacional i hem pogut conèixer els criteris i els estàndars de qualitat que tracten els proveïdors de serveis de l’Hospital per oferir el millor servei assistencial als usuaris”.

Aquest edifici dóna cabuda a diverses activitats: bugaderia sanitària, que diàriament tracta més de 25 tones de roba, la central d’esterilització de roba i instrumental quirúrgic, on es processen uns 4.300 packs estèrils cada dia (amb una capacitat tres vegades l’activitat actual); l’arxiu d’històries clíniques, que diàriament serveix més de 5.000 històries clíniques; el departament de Logística i magatzem, que subministra directament productes a uns 1.000 punts de consum i gestiona més de 12.000 articles i 25.000 referències.

El laboratori CatLab, integrat

El laboratori CatLab es va crear l’any 2008, fruit de la integració dels laboratoris de l’Hospital Universitari Mútua Terrassa i del Consorci Sanitari de Terrassa amb el suport del Servei Català de la Salut. Fonollosa diu que “és el laboratori de referència a Catalunya i, després de la visita, encara puc dir amb més determinació que tenim uns nivells de qualitat molt alts que oferim als usuaris de l’Hospital”.

És un laboratori de gestió mixta, que dóna cobertura a 850.000 habitants, que rep 3.200 peticions/dia i procesa 8.000.000 determinacions/any (ampliable a 11.000.000 amb l’actual automatització). Disposa d’un laboratori central a Viladecavalls (1.800 m2) ubicat al Parc Logístic de Salut i 2 laboratoris d’urgències ampliades a cada un dels hospitals i laboratori de microbiologia hospitalària.

Compta amb 96 centres d’extracció perifèrics (centres HUMT, CST i ICS) i d’altres mòbils per a Revisions d’empresa, Hospital penitenciari, Centres Sociosanitaris, CAR, etc. Té una plantilla és de 130 professionals (facultatius, infermers, administratius, tècnics de laboratori) i dóna formació a residents d’anàlisis clíniques, microbiologia, biòlegs UAB i tècnics de laboratori.