“50 anys de Buenos Aires, àlbum fotogràfic d’un barri de Martorell”

415